Maasniel Roermond

De Vereniging Woongroep Maasniel is een ouderinitiatief en gaat uit van het beginsel dat mensen met een verstandelijke beperking dezelfde rechten hebben als ieder ander mens en deel moeten kunnen nemen aan de samenleving. De groep bestaat momenteel uit 11 bewoners met een verstandelijke beperking, die in 2000 zijn gaan samenwonen aan de Eiermarkt in Roermond. In februari 2014 is de groep verhuisd naar de huidige locatie aan het Laurentiusplein in Roermond. De bewoners hebben allen een eigen appartement van ong. 30 m2. Verder zijn er 2 gemeenschappelijke woonkamers en keukens, plus een aantal andere gemeenschappelijke ruimtes. Op de nieuwe locatie is plaats voor 12 bewoners. We zijn dus nog zoek naar een nieuwe bewoner. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Gerard Jochems, leny.gerard@gmail.com