Oproep Wooninitiatieven

In onze rubriek actueel/oproepen vindt u de ouderinitiatieven die op dit moment een open plek hebben.
Het kan zijn dat uw zoon/dochter niet direct maar op termijn wil gaan wonen in een ouderinitiatief.
Hij/zij kan zich in dat geval melden voor plaatsing op de wachtlijst van het desbetreffende ouderinitiatief. Ieder ouderinitiatief bepaalt zelf de toelating en de voorwaarden. Deze staan meestal op hun website.

____________________________________________________________________________________

Wooninitiatief  Waalre – WiW is een ouderinitiatief voor volwassenen met een verstandelijke beperking en/of autisme. Op dit moment zijn alle 10 appartementen bewoond.  Er is nog ruimte op de wachtlijst die wordt gehanteerd wanneer een van de huidige bewoners doorstroomt.  Een passende indicatie, d.w.z. Beschermd Wonen vanuit de WMO 0f een ZZP VG 3 op basis van de Wlz is een voorwaarde voor plaatsing.
WiWlocatie
Meer informatie over de doelgroep en de plaatsingsprocedure is te vinden op de website www.wooninitiatiefwaalre.dse.nl. U kunt ook contact opnemen met Jolanda van Bommel (040 2122561) of via stichtingwiw@gmail.com.

____________________________________________________________________________________
Logo Benjamin

Wooninitiatief Benjamin wordt in 2019 met 11 woonplekken in Diessen gerealiseerd.
Het beoogde kenmerken van de bewoners zijn van 18 tot 25/30 jaar, verticale groep, ook LG.
De financieringsvorm is PGB of WLZ minimaal ZZP 5.

De huidige groep van geinteresseerden is zeer divers, van EMB tot LG; we zijn nog bezig om de groep samen te stellen. Er zijn nog plaatsen beschikbaar.

Zie voor meer informatie onze website: www.benjamindiessen.nl

Hebt u belangstelling dan kunt u contact opnemen met Erica van Dal, email:  info@herculesdiessen.nl , telefoon: 06-11090136
____________________________________________________________________________________

Ons Huis zoekt een nieuwe bewoner

Ons Huis is een door ouders gestichte woonvorm in Eindhoven voor 10 jonge mensen met een verstandelijke beperking.

In Ons Huis komt een plaats vrij doordat een van de bewoners gaat verhuizen.

Bent  u voor uw zoon of dochter op zoek naar een woonruimte waar je onder begeleiding  samen met anderen kunt wonen dan is een plek in Ons Huis misschien iets voor hem of haar.

Bewoners van Ons Huis zijn mensen met een verstandelijke beperking, die onder permanente begeleiding in een groep van 10 leeftijdgenoten samen kunnen wonen. Daarbij letten we op het volgende profiel:
– leeftijd bij voorkeur vanaf 23 jaar tot 38 jaar
– Zorg Zwaarte Pakket minimaal 3/4 t/m 5/6 VG

(indicatie voor 24-uurs zorg op grond van WLZ)
– eventueel lichte motorische of lichamelijke beperking
– handelbare gedragsproblematiek
– passend in de groep.

Aangezien Ons Huis een ouderinitiatief is, is het voor deelname essentieel dat ouders/ wettelijke vertegenwoordigers de zorgvisie, die gericht is op optimaal welzijn en ontplooiing, onderschrijven en zelf actief een bijdrage kunnen en willen leveren aan het functioneren van Stichting Ons Huis.

Meer informatie over Ons Huis vind u op www.stichtingonshuis.nl

Hebt u belangstelling dan kunt u contact opnemen met Anke Spijkers van Stichting Ons Huis

Email: ankespijkers@gmail.com , Telefoon: 040-2122913, 06-21844562
____________________________________________________________________________________

Logo Wonen in HapertWij zijn op zoek naar een nieuwe mede bewoner.

Klik ook op het logo voor onze website.

 

Hierbij de poster en toelichting.

 

____________________________________________________________________________________

 

Momenteel zijn wij druk bezig met het voorbereidingen voor ons wooninitiatief. Deze zou eerst een zelfstandige stichting worden maar we gaan nu samen als 1 stichting verder. Nieuwsgierig? We komen snel met meer nieuws. Wij zoeken een jongvolwassene met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking om samen met drie jongedames in een kleinschalig wooninitiatief te willen wonen. Huiselijkheid in een veilige omgeving staat voorop. Er zal 24 uurs zorg worden geboden. stichtingdepeelbloem.nl

 

____________________________________________________________________________________

W.i.G. staat voor Wonen in Goirle maar heeft ook een symbolische betekenis, een wig is een middel om ergens tussen te komen, ruimte te creëren of om goed te verankeren. In feite willen we van de maatschappij de ruimte en medewerking om ons doel te realiseren, door een goed verankerde plaats in de samenleving. In het logo is dan ook de driehoekige vorm van een wig te herkennen, het logo symboliseert zo ook de wijze waarop de ouders hun kinderen proberen te integreren in de samenleving. Er is nog plek voor een bewoner met een WLZ indicatie. (klik op logo voor meer informatie)

____________________________________________________________________________________

Aspirant-bewoners gevraagd 

JOVO Veldhoven is een ouderinitiatief voor 15 (jong) volwassenen (M/V) met een Autisme Spectrum Stoornis en een normale begaafdheid.

Iedere bewoner beschikt over een volwaardig appartement, waarvoor ieder zelf de huur betaalt uit eigen inkomen en/of Wajong. Huurtoeslag behoort tot de mogelijkheden.

Het appartementencomplex beschikt tevens over gemeenschappelijke voorzieningen zoals huiskamer, keuken, hal en terras.  In deze ruimte kan er eventueel gekookt en/of gegeten worden en vinden er gezamenlijke activiteiten plaats.

Met de totale PGB’s  wordt 24-uurs begeleiding ingekocht en krijgt ieder de zorg die hij/zij nodig heeft. Men dient te beschikken over een indicatie beschermd wonen, minimaal ZZP GGZ 3C.

Interesse om in de nabije toekomst binnen JOVO te komen wonen?  Meldt je dan aan voor de wachtlijst via info@jovoveldhoven.nl  of kijk voor meer info op de website: www.jovoveldhoven.nl.

____________________________________________________________________________________

Woondroom Veldhoven is een initiatief van ouders van (jong)volwassenen met een autisme spectrum stoornis. Per 1 april 2015 komt er een appartement beschikbaar en we zijn dus op zoek naar een nieuwe bewoner.

Meer informatie over Woondroom Veldhoven is te vinden op onze website: www.woondroomveldhoven.nl.

Voorwaarden voor aanmelden zijn te vinden op deze pagina: http://www.woondroomveldhoven.nl/aanmelden.

_____________________________________________________________________________________

Stichting de Schakel in Leende (net onder Eindhoven) is op zoek naar nieuwe kandidaten die bij ons willen wonen.

Typerend voor onze woonvorm is dat gehandicapten (met licht tot matig verstandelijke handicap) samenleven met niet handicapten (begeleiders/ huisgenoten). Hierdoor ontstaat een soort familiair leefverband. Mede hierdoor is er weinig verloop. Iedereen heeft een eigen woonruimte met sanitair. Ook is er plek voor mensen die dagbesteding zoeken. Je werkt dan in het restaurant/hotel of VVV een werkprogramma wordt op maat gemaakt.
Voor verdere info zie de website  www.hetbrouwershuis.org

___________________________________________________________________________________