Samenwerkingsvorm

b19objects158Bij RPSW staat het wooninitiatief en het begeleid wonen in eigen regie centraal. Regionaal zijn er meerdere belangenorganisaties die ieder een eigen doelgroep of doelstelling vertegenwoordigen. RPSW streeft er naar in samenwerkingsverband onze kennis en krachten te bundelen voor de regio Zuidoost Brabant. De samenwerking met andere belangenorganisaties is groot in onze regio, en met de landelijke organisaties onderhouden we nauwe banden. Klik op het logo voor meer.

Mee zuidoost     Platform VG

LOGO-Naar-Keuze       kansplus-siem          Netwerk Rondom

persaldo logo_iederin-300x120