1. RPSW
  2. /

Quarantaine Huisgenoten bij COVID-19 infectie.

25 november 2021

De hoofdregel is dat degene die beschermd is tegen COVID-19 na nauw contact (binnen 1,5 meter afstand is geweest gedurende 15 minuten) met iemand die positief is getest, verplicht in quarantaine moet gaan. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/thuisquarantaine/in-thuisquarantaine-door-corona. Hetzelfde geldt als er sprake is van een huisgenoot die positief is getest.

Daarop zijn de volgende uitzonderingen:

Iemand hoeft zich niet meteen te laten testen of in quarantaine als hij geen klachten heeft èn:

  • in de afgelopen 8 weken corona heeft gehad of
  • langer dan 1 week geleden een boostervaccinatie heeft gehad

Degenen die niet onder deze uitzondering vallen moeten zich dan tweemaal laten testen: zowel op de eerste (zelftest of bij de GGD) als op de vijfde dag (test bij GGD) nadat bekend is dat het nauwe contact of de huisgenoot is besmet. Voor meer informatie over huisgenoten en quarantaine zie https://lci.rivm.nl/covid-19-huisgenoten Komt uit een test dat iemand positief test dan gaat die persoon in isolatie. Wanneer is sprake van een huisgenoot? Dat is iemand met wie men samenwoont en die vaak langer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter in de buurt is.

Is er in ouder- en wooninitiatieven sprake van huisgenoten?

Het antwoord op die vraag is afhankelijk van de wijze waarop uw initiatief is georganiseerd.

  • Indien de bewoners veel met elkaar optrekken, de gemeenschappelijke ruimte feitelijk hun woonkamer is omdat bewoners daar collectief verblijven (gezamenlijk hun maaltijden gebruiken etc.), dan vormen zij feitelijk één huishouden. Dan kan men de bewoners beschouwen als huisgenoten.
  • Indien de bewoners zelfstandiger zijn en feitelijk hun eigen huishouden voeren (zelf meestal hun maaltijden verzorgen in hun eigen appartement/zelfstandige woonruimte en slechts af en toe in de gezamenlijke ruimte komen) en onderling 1,5 meter afstand kunnen houden, is strikt genomen geen sprake van huisgenoten. Dan kan men terugvallen op de hoofdregel: treedt er dan een besmetting op dan moet bekeken worden of er sprake is van nauw onderling contact met een of meer medebewoners (of begeleiders).

Zie voor de leefregels indien er sprake is van een nauw contact: regels nauwe contacten

Copyright © 2023 Regionaal Platform de Sleutel tot Wonen