Aanmelden als wooninitiatief

Door uw aanmelding kunnen de deelnemende families van uw initiatief automatisch lid van RPSW worden en kunnen zij via onze Nieuwsbrieven rechtstreeks geïnformeerd worden over actualiteiten en onze activiteiten met onder andere de drukbezochte Thema-avonden. Wij verzoeken u dan ook, indien uw deelnemers daar geen bezwaar tegen hebben, hun namen met vermelding van hun e-mailadres in het veld "Namen en e-mail adressen van deelnemende ouders" in te vullen.

Uw gegevens worden vanzelfsprekend vertrouwelijk behandeld. Voor nadere informatie zie ons privacybeleid

Vragenlijst

Copyright © 2022 Regionaal Platform de Sleutel tot Wonen