Aanmelden als wooninitiatief

Door uw aanmelding kunnen de deelnemende ouders/vertegenwoordigers van uw initiatief automatisch lid van RPSW worden. Zij kunnen dan via onze Nieuwsbrieven rechtstreeks geïnformeerd worden over actualiteiten en onze activiteiten met onder andere de drukbezochte Thema-avonden. Wij verzoeken u dan ook, indien uw deelnemers daar geen bezwaar tegen hebben, hun namen met vermelding van hun e-mailadres in het veld "Namen en e-mail adressen van deelnemende ouders/vertegenwoordigers" in te vullen.

Uw gegevens worden vanzelfsprekend vertrouwelijk behandeld. Voor nadere informatie zie ons privacybeleid

Vragenlijst

Copyright © 2023 Regionaal Platform de Sleutel tot Wonen