Ervaring

WooninitiatiefklavierHet RPSW faciliteert kennisuitwisseling

Het RPSW zorgt ervoor dat kennis die opgedaan is bij gerealiseerde initiatieven beschikbaar is voor leden. Het gaat hier bijvoorbeeld over kennis rondom contracten, zorg en begeleiding, financiering etc. Hiertoe wordt tweemaandelijks een thema-avond georganiseerd.