Ave Hilvarenbeek

Logo

De Stichting Ave is een ouderinitiatief met als doel te voorzien in een kleinschalige woongroep, beschermd wonen, voor jong volwassenen met een verstandelijke beperking en een autismespectrum stoornis.

Het bijzondere van de stichting is dat deze vorm van wonen met zorg is gebaseerd op een antroposofische benadering (sociaal therapie) en zich daardoor onderscheidt van andere wooninitiatieven.
De mens wordt gezien als een geheel, werkend vanuit denken, voelen en willen. Binnen het begeleid wonen komt deze benadering steeds naar voren. De mens met een beperking staat niet op een zijspoor; met de bijzondere kwaliteiten die hij/zij heeft ligt er ook voor hem/haar een toekomst in het verschiet. Voor 9 jong volwassenen wordt er een woon-/werkplek gerealiseerd met 24 uur zorg. Binnen dit ouderinitiatief is veel aandacht voor de sociale omgeving, een harmonieus klimaat en de lichamelijke gesteldheid.
Ouders en familie zijn betrokken bij de groei en het zelfontplooiingsproces van de bewoners.

Met onze manier van wonen met zorg willen we “het gezonde” in iedere persoon versterken en gaan we uit van gelijkwaardigheid en respect. Ritme en regelmaat zijn voor de jong volwassenen met een verstandelijke beperking en autisme erg belangrijk. Het dagelijks ritueel rond de vaste bezigheden biedt houvast en herkenning. Stichting Ave wil zoveel mogelijk open staan voor de haar omringende wereld.

Zie voor meer informatie onze website: www.stichting-ave.nl

Copyright © 2024 Regionaal Platform de Sleutel tot Wonen