Covída Oosterhout

Logo

Doelstelling van Stichting Covída is een kleinschalige woon- en zorgvoorziening te realiseren in Oosterhout (NB) voor mensen met een verstandelijke beperking. De stichting is een initiatief van Ferdy en Ingrid Benoist.

In 2019 is stichting Covída opgericht door Ferdy en Ingrid Benoist uit Oosterhout. De aanleiding om een stichting op te richten is de zoektocht geweest naar een woonplek voor hun zoon Luc. Een woonplek dichtbij en met de maatschappij verbonden, is niet gevonden. Na bezoek van enkele bestaande ouderinitiatieven hebben zij besloten om de regie in eigen hand te nemen. Zelf een ouderinitiatief te starten.

Wij van Stichting Covída willen voor mensen met een verstandelijke beperking (onze bewoners) een woon- en zorgconcept bieden waar hun behoefte centraal staat en er meer persoonlijke aandacht en onderlinge verbondenheid is. Verbondenheid tussen de bewoners onderling en verbondenheid met de maatschappij. Saamhorigheid, het welvaren en bloeien van onze bewoners staan voorop.

Het ouderinitiatief biedt een beschermde woonomgeving met zorg aan mensen met een verstandelijke beperking. Zij doet dit in een woning waar 2×8 mensen samenwonen. De omvang geeft ook voldoende ruimte om binnen de groep bewoners variatie in niveau van verstandelijke vermogens te hebben. Wijgeloven dat verbinding tussen deze bewoners ervoor zorgt dat alle bewoners zich ontwikkelen; ieder mens heeft immers specifieke kwaliteiten.

Wij streven naar een goede match tussen de bewoners. Er wordt gekeken of we een passend antwoord hebben opde ondersteuningsvraag van de bewoner. In het bewonersprofiel hebben we beschreven wat de doelgroep is van ons ouderinitiatief. De zoektocht naar bewoners wordt samen met Fittin gedaan. De nadruk ligt op groepsgericht wonen waarbij het creëren van een positief, gunstig groepsklimaat erg belangrijk is. Om een bewonersgroep samen te stellen wordt er nog gezocht naar bewoners.

Voor meer informatie zie onze website www.stichtingcovida.nl

Heb je belangstelling voor het ouderinitiatief Covída, aarzel niet om contact op te nemen. Covída verbindt!
adres: Vlaggeschip 68, 4902 CMOosterhout (NB)
email: info@stichtingcovida.nl
tel: +31 6 10 70 47 10

Copyright © 2023 Regionaal Platform de Sleutel tot Wonen