De Landing Someren

Logo

Stichting De Landing wordt gevormd door ouders van jong volwassenen met een beperking in het autistisch spectrum te Someren-Asten en directe omgeving. De Stichting heeft als doel een veilige en fijne woonplek voor deze jongeren te realiseren waarbij hen tevens de ondersteuning wordt geboden welke nodig is.

In september 2010 heeft de start van de bouw plaatsgevonden en in juni 2011 zijn de appartementen opgeleverd. In 2019 komen er weer appartementen beschikbaar voor potentiele bewoners.

Zie voor meer informatie onze website: www.stichtingdelanding.nl

Copyright © 2023 Regionaal Platform de Sleutel tot Wonen