De Peelbloem Deurne

Logo

Wij vormen een ouderinitiatief me een woonvorm waarbij jongvolwassenen met een verstandelijke en/of lichamelijke als vier personen in een kleinschalig wooninitiatief wonen.

Huiselijkheid in een veilige omgeving staat voorop.

Er zal 24 uurs zorg worden geboden.

Momenteel zijn wij druk bezig met het voorbereidingen voor ons wooninitiatief.

Zie voor meer informatie onze website: www.stichtingdepeelbloem.nl

Copyright © 2023 Regionaal Platform de Sleutel tot Wonen