De Schakel Leende

Logo

De Schakel is een leef- en werkgemeenschap waar mensen met een verstandelijke of psychosociale beperking samen wonen met mensen zonder beperking. Er wordt naar gestreefd om zo gelijkwaardig mogelijk te leven vanuit een christelijke levensbeschouwing.

De Schakel is gevestigd in ’t Brouwershuis, een monumentaal pand in Leende (N-Br) waarvan de voormalige horecabestemming in ere is hersteld. Het “Day Kaffee” wordt gerund door mensen met en zonder beperkingen. Ook kunnen thuiswonende mensen met een verstandelijke beperking komen werken in de horeca of in het VVV-kantoor.

Zie voor meer informatie onze website: www.hetbrouwershuis.org/cc-de-schakel

Copyright © 2023 Regionaal Platform de Sleutel tot Wonen