De Toekomst ‘s Hertogenbosch

Logo

De doelstelling is het in stand houden van een kleinschalige woongroep voor mensen met een verstandelijke beperking door:

  • het beheer en/of exploitatie van speciaal daartoe ingerichte ruimten ten behoeve van de zorgverlening van de woongroep;
  • het zorgdragen voor een zodanige organisatie van de zorgverlening dat gewaarborgd is dat ouders dan wel vertegenwoordigers van de bewoners hieraan sturing kunnen geven: “eigen” regie;
  • het opwekken van de belangstelling voor de kleinschalige woongroep en het verbreiden van de kennis over de kleinschalige woongroep in de ( lokale) samenleving;
  • al het overige dat kan bijdragen aan de realisatie van de doelstelling.

Zie voor meer informatie onze website: www.woongroepdetoekomst.nl

Copyright © 2023 Regionaal Platform de Sleutel tot Wonen