Olivier Moergestel

Logo

Olivier is een Wooninitiatief; een initiatief dat de ouders hebben genomen.

Olivier bestaat uit een groep van twaalf jongvolwassenen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Olivier biedt zorg en begeleiding die zijn afgestemd op hun individuele behoeften. De jongvolwassenen wonen in zelfstandige huurappartementen, gegroepeerd rondom een gemeenschappelijke leefruimte. Daarin is ook de slaap- en kantoorruimte opgenomen van het personeel dat de 24-uurszorg levert. Alle jongvolwassenen (in het vervolg ‘bewoners’ genoemd) hebben behoefte aan structuur, rust en regelmaat in hun dagritme. Ze kunnen altijd terugvallen op een veilige thuishaven.

De keuze voor een Wooninitiatief heeft gevolgen voor de betrokkenheid van ouders en verwanten.
Olivier verwacht van de ouders en/of andere familieleden van de bewoners dat zij zich in woord en daad inzetten voor het welslagen van ons Wooninitiatief. Er worden hoge eisen gesteld aan de betrokkenheid op elkaar, het open staan voor anderen en de zorg en inzet voor het collectief, naast de aandacht voor het eigen kind. Van de ouders wordt verwacht dat zij tal van ondersteunende diensten ten behoeve van de Olivier verrichten.

Wij zijn Olivier. We zijn met twaalf. Ieder van ons heeft een beperking, lichamelijk of verstandelijk, maar we kunnen meer wél dan niet. Sinds 2009 hebben we allemaal ons eigen appartement in een prachtig, modern gebouw aan de Reusel. We willen volop meedoen aan de samenleving, maar in onze eigen omgeving is er altijd zorg en begeleiding bij de hand. Zo hebben onze ouders het voor ons geregeld. Een veilig en warm huis, midden in Moergestel. Dat is Olivier!

Zie voor meer informatie onze website: www.oliviermoergestel.nl

Copyright © 2023 Regionaal Platform de Sleutel tot Wonen