Oproep Wooninitiatieven

In onze rubriek actueel/oproepen vindt u de ouderinitiatieven die op dit moment een open plek hebben.
Het kan zijn dat uw zoon/dochter niet direct maar op termijn wil gaan wonen in een ouderinitiatief.
Hij/zij kan zich in dat geval melden voor plaatsing op de wachtlijst van het desbetreffende ouderinitiatief. Ieder ouderinitiatief bepaalt zelf de toelating en de voorwaarden. Deze staan meestal op hun website.

_______________________________________________________________________________

                 Wie wil er bij ons komen wonen ?

Wooninitiatief Wonen ZOALS, een initiatief van enkele ouders in ’s-Hertogenbosch, gaat in oktober 2021 van start, “op de mooiste plek van Den Bosch”.

 

Voor 18 jongvolwassenen met een lichamelijke en/of licht verstandelijke beperking wordt voor iedere bewoner een tweekamerappartement gerealiseerd aan de Mozartsingel. Van deze appartementen zijn er 6 geschikt voor bewoners die gebruik maken van een rolstoel.  Op beide etages is een gemeenschappelijke woonkamer en keuken, ieder voor 9 bewoners.
We missen nog één huisgenoot om de bewonersgroep compleet te maken. Het appartement is ruim 45,4 m2, geschikt voor een loper, je gaat het appartement zelf stofferen en inrichten naar je eigen smaak.

Wonen in Wooninitiatief Stichting ZOALS is alleen mogelijk met een WLZ-indicatie.
In beginsel is het mogelijk in de woongroep te gaan wonen met een WLZ indicatie ZZP VG 3, 4, 5, 6 en 8 en met ZZP LG 3, 4, 5 en 6.
Alle kandidaten worden beoordeeld op geschiktheid door een gedragsdeskundige van de zorgaanbieder; daarbij is het bewonersprofiel leidend.

De minimum leeftijd is 18 jaar.
We gaan er van uit dat een bewoner minimaal vier dagen naar dagbesteding en/of andere werkkring gaat.

Heb je belangstelling ?
Neem dan snel contact op met Wonen ZOALS, via info@wonenzoals.nl of kijk voor meer informatie op onze website: www.wonenzoals.nl
_______________________________________________________________________________

Ouderinitiatief Stichting Buiten Gewoon te Berlicum zoekt

een nieuwe bewoner

Per november komt er een woning vrij in ons ouderinitiatief ”Buiten Gewoon” (BG) te Berlicum.
Het ouderinitiatief bestaat uit 10 eenpersoonswoningen, waarvan 2 aangepaste woningen voor rolstoel. Daarnaast is er een gezamenlijke ruimte met huiskamer, eetruimte en keuken. Alles begane grond, met een grote buitenruimte, aan de rand van het dorp. De bewoners bezoeken overdag de
dagactiviteiten elders, of op het eigen terrein: de werkboerderij.

Profielschets van de nieuwe bewoner

Vanwege samenstelling van de bewonersgroep, 6 mannen en 3 vrouwen gaat de voorkeur uit naar een vrouw.
De woning die vrijkomt is aangepast voor een rolstoelafhankelijk persoon.

Persoonskenmerken van de toekomstige bewoner:

 •  persoon met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking;
 • deels of geheel afhankelijk van rolstoel;
 • leeftijd 23-40 jaar;
 • PGB WLZ, indicatie VG5, VG8, LG5 of LG6;
 • het heeft de voorkeur dat de nieuwe bewoner verbaal kan communiceren;
 • heeft voldoende aan begeleiding en verzorging (Team is geschoold t.a.v. toedienen medicatie algemeen / epilepsie / tiltechnieken. Zij zijn geen verpleegkundigen);
 • houdt van gezelligheid, kan genieten van – en deelnemen aan spelletjes en activiteiten samen met anderen;
 • kan omgaan met (verbale ) prikkels;
 • Om de balans van, en aansluiting bij de huidige bewonersgroep te bewaren, hebben
  personen met het syndroom van Down of uitgesproken Autisme niet onze voorkeur.

Ouders / wettelijke vertegenwoordigers van de toekomstige bewoner zijn bereid deel te nemen aan de FamilieCommissie en de activiteiten die worden georganiseerd in het belang van Stichting Buiten Gewoon.

Belangstellenden kunnen reageren naar de secretaris van Stichting Buiten Gewoon:
Mail: info@buitengewoon.org
Post: Beekstraat 18, 5258 EG, Berlicum

_______________________________________________________________________________

Woongroep Maasniel in Roermond zoekt een nieuwe bewoner

Vereniging Woongroep Maasniel is een ouderinitiatief voor mensen met een verstandelijke beperking. De Vereniging gaat uit van het beginsel dat mensen met een verstandelijke beperking dezelfde rechten hebben als ieder ander mens en deel moeten kunnen nemen aan de samenleving. Om dit te verwezenlijken, wordt 24 uur per dag begeleiding aangeboden door een team deskundige

begeleiders.

De groep bestaat, indien compleet, uit 12 bewoners met een verstandelijke beperking. Na jaren in Maasniel gewoond te hebben, is de groep in februari 2014 verhuisd naar de huidige locatie aan het Laurentiusplein in Roermond. Alle bewoners hebben een eigen appartement van ong. 35 m2.

Verder zijn er 2 gemeenschappelijke woonkamers en keukens, plus een aantal andere gemeenschappelijke ruimtes.

De groep bestaat momenteel uit 11 bewoners in de leeftijd variërend van 24 tot 64 jaar, 6 mannen en 5 vrouwen. Het zijn allen bewoners met een verstandelijke beperking , met een CIZ indicatie (ZZP 3/4/5/6) voor begeleiding, persoonlijke verzorging, verpleging en verblijf. Financiering vindt

plaats in de vorm van PGB. Het ouderinitiatief is opgezet als een ongecompliceerde woonomgeving waarin de tijd van de begeleiding vooral gestoken wordt in zorg en aandacht naar de bewoners.

Om binnen de samenstelling van de bewonersgroep de evenwichtigheid te behouden, is het belangrijk dat de nieuwe bewoner past binnen de groep. Wij zoeken daarom kandidaten die:
 •  bij voorkeur tussen de 18 en 35 jaar oud zijn;
 • een verstandelijke beperking hebben;
 • redelijk goed mobiel zijn;
 • nog vol in het leven staan;
 • goed kunnen functioneren in een groep;
 • een indicatie voor langdurig verblijf (wonen) hebben in de vorm van een zorgzwaartepakket ZZP 03,04,05 of 06.

De drijfveer achter dit ouderinitiatief zijn onder andere de ouders en/of verwanten. Naast betrokkenheid van ouders en/of verwanten naar hun bewoner, stellen we het op prijs dat deze betrokkenheid er ook is naar het ouderinitiatief als geheel en dat een actieve bijdrage naar eigen kunnen verwacht mag worden.

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met de woongroep (zie contactgegevens). In eerste instantie zal een gesprek plaatsvinden tussen de vertegenwoordigers van de kandidaat en het bestuur van de woongroep. Afhankelijk van dit gesprek zullen er verdere stappen plaatsvinden.

Gerard Jochems, 06-53577875 of per mail: leny.gerard@gmail.com

_______________________________________________________________________________

Wij zijn een ouderinitiatief in Nuenen, gestart in maart 2020, voor maximaal 4 bewoners met een licht verstandelijke beperking.

Voor meer informatie zie onze website: www.appelschout.nl

Gezocht, man en een vrouw met WLZ indicatie voor ZZP3 of ZZP4 met overdag dagbesteding, geen ernstige gedragsproblemen, geen moeite heeft dat er ‘s-nachts in principe geen begeleiding aanwezig is wel begeleiding op afstand. Klein en ervaren team vult de zorg in.
Woonhuis is geschikt voor 4 personen, kleinschalig en daarom voldoende tijd voor de groep als individuele begeleiding zodat bewoners zich veilig en geborgen kunnen voelen, waardoor zij zich kunnen ontwikkelen en hun zelfstandigheid en zelfvertrouwen kunnen vergroten. De huidige 2 bewoners waarderen gezelligheid maar is een redelijk rustige groep. De één maakt gemakkelijker contact dan de ander, maar in contact zijn met anderen vinden ze allemaal fijn. Het zou fijn zijn als de nieuwe bewoner zich hierin herkent.
Ook ouder/vertegenwoordiger moet kunnen en willen samenwerken met de anderen om zodoende bij te dragen aan het zo optimaal reilen en zeilen van onze kleine Stichting. Ook is het wenselijk dat ouder/vertegenwoordiger plaatsneemt in het bestuur van de stichting.
Je bent mede verantwoordelijk voor het welzijn van alle vier de bewoners.
Voor meer info kunt u ook kijken op onze website www.appelschout.nl.
Heeft u interesse dan kunt u contact opnemen via de mail chantal.as@woondroomzorg.nl

_______________________________________________________________________________

Het ouderinitiatief biedt een beschermde woonomgeving met zorg aan mensen met een verstandelijke beperking. Zij doet dit in een woning waar 2×8 mensen samenwonen. De omvang geeft ook voldoende ruimte om binnen de groep bewoners variatie in niveau van verstandelijke vermogens te hebben. Wij  geloven dat verbinding tussen deze bewoners ervoor zorgt dat alle bewoners zich ontwikkelen; ieder mens heeft immers specifieke kwaliteiten.

Wij streven naar een goede match tussen de bewoners. Er wordt gekeken of we een passend antwoord hebben op  de ondersteuningsvraag van de bewoner. In het bewonersprofiel hebben we beschreven wat de doelgroep is van ons ouderinitiatief. De zoektocht naar bewoners wordt samen met Fittin gedaan.
De nadruk ligt op groepsgericht wonen waarbij het creëren van een positief, gunstig groepsklimaat erg belangrijk is. Om een bewonersgroep samen te stellen wordt er gezocht naar bewoners die passen in het onderstaande bewonersprofiel.

Bewoners van Covída: 

 • hebben behoefte aan een groepsgerichte benadering;
 • hebben een verstandelijke beperking;
 • zijn in de leeftijd van 18 tot ruim 40 jaar;
 • hebben een WLZ indicatie voor zorgprofiel 3,4,5 of 6;
 • hebben PGB of zijn bereid om de zorg in natura indicatie om te zetten naar een PGB;
 • hebben minimaal 4 dagen per week een externe dagbesteding of werk;
 • hebben voldoende inkomen zoals b.v. een Wajong om huur, service kosten en kosten levensonderhoud te kunnen betalen;
 • hebben een wettelijk vertegenwoordiger, die de missie en visie van Covída onderschrijft.

De ouders worden onderdeel van het initiatief als hun zoon of dochter op de wachtlijst staat.
Overlegd wordt welke taken ouders binnen het wooninitiatief op zich willen nemen.
Voor meer informatie zie onze website www.stichtingcovida.nl

Heb je belangstelling voor het ouderinitiatief Covída, aarzel niet om contact op te nemen. Covída verbindt!
adres: Vlaggeschip 68, 4902 CM  Oosterhout (NB)
email: info@stichtingcovida.nl
tel:      +31 6 10 70 47 10
_______________________________________________________________________________

Schermafbeelding 2013-10-06 om 22.53.53Wij, ouders van woongroep De Toekomst in Den Bosch, zijn op zoek naar een Bestuursvoorzitter.
Vind jij het leuk om een groep betrokken ouders te begeleiden?
Ben je beschikbaar voor vergaderingen en kun je af en toe ook overdag tijd vrij maken voor overleg?
Dan maken we graag kennis met je!

Zie voor de profielschets: Bestuursvoorzitter profielschets

Zie voor meer informatie onze website: www.woongroepdetoekomst.nl
_______________________________________________________________________________

 

Wooninitiatief Plu-s op Strijp-s in Eindhoven zoekt per direct een nieuwe bewoner.

Kijk op onze website voor meer informatie: www.wooninitiatief-plu-s.nl

 

_______________________________________________________________________________

logo gewoon wonen

Wie wil er bij ons komen wonen?

Wooninitiatief WoonGewoon in Boxtel gaat zomer 2020 van start in een prachtig verbouwde pastorie.
Er zijn 7 appartementen gerealiseerd voor jongvolwassenen met een verstandelijke beperking.
Daarnaast is er ook een gemeenschappelijke woonkamer en keuken. Alles is gemoderniseerd en sfeervolle elementen zijn bewaard gebleven.
Wij zijn; Nando (25), Rubina (22), Sander (24), Timo (22), Ries (22) en Kimi (18) en we missen nog één
huisgenoot om het initiatief compleet te maken. Het appartement is ruim 45 m2 en instap-klaar, je mag het nog stofferen en inrichten naar je eigen
smaak.
We zoeken iemand tussen 18 en 30 jaar met minimaal ZZP VG 4. Iemand met een dagbesteding die
graag zoveel mogelijk zelfstandig wil wonen. Herken je dit? Neem dan contact op met Woongewoon
via contact@stichtingwoongewoon.nl of kijk voor meer informatie op de website: www.stichtingwoongewoon.nl
_____________________________________________________________________________

logo content wonen

Content Wonen is een ouderinitiatief in Eersel met als doelgroep een licht tot matige verstandelijke beperking. De leeftijd is vanaf 18 jaar tot ongeveer 40 jaar. De bewoners hebben werk of dagbesteding. Ze zijn afhankelijk van begeleiding. Content Wonen biedt zorg op maat en stimuleert het groepsgebeuren. De ouders/betrokkenen kunnen zich vinden in onze visie en zijn nauw betrokken bij het ouderinitiatief. Momenteel is er een appartement leeg. Wil je meer informatie neem dan een kijkje op onze website www.contentwonen.nl of stuur een mailtje naar db@contentwonen.nl

 

_____________________________________________________________________________

Logo Ave

De Stichting Ave is een ouderinitiatief in Hilvarenbeek met als doel te voorzien in een kleinschalige woongroep, beschermd wonen, voor jong volwassenen met een verstandelijke beperking en een autismespectrum stoornis.

Het bijzondere van de stichting is dat deze vorm van wonen met zorg is gebaseerd op een antroposofische benadering (sociaal therapie) en zich daardoor onderscheidt van andere wooninitiatieven.

Op dit moment is er in de groep nog plaats voor enkele bewoners.

Zie voor meer informatie onze website: www.stichting-ave.nl
________________________________________________________________________________

WoonInitiatief  Waalre (WIW) is een ouderinitiatief voor volwassenen met een verstandelijke beperking en/of autisme. Omdat een van onze bewoners vertrekt, zoeken wij een nieuwe bewoner.

Enkele van de criteria om toegelaten te worden zijn:
1.een passende indicatie:  ZZP 3 VG (Wlz) of beschermd wonen (Wmo), waarbij er een reële verwachting is dat hij/zij in 2021 zal uitstromen naar de Wlz;
2. de ouders willen zich actief  inzetten voor het ouderinitiatief en onderschrijven onze visie.

Voor overige criteria, onze plaatsingsprocedure en onze visie zie www.wooninitiatiefwaalre.nl
U kunt ook contact opnemen met Jolanda van Bommel (040 2122561) of via stichtingwiw@gmail.com

___________________________________________________________________________________

Logo Benjamin

Wooninitiatief Benjamin wordt in 2019 met 11 woonplekken in Diessen gerealiseerd.
Het beoogde kenmerken van de bewoners zijn van 18 tot 25/30 jaar, verticale groep, ook LG.
De financieringsvorm is PGB of WLZ minimaal ZZP 5.

De huidige groep van geinteresseerden is zeer divers, van EMB tot LG; we zijn nog bezig om de groep samen te stellen. Er zijn nog 2 plaatsen beschikbaar.

Zie voor meer informatie onze website: www.benjamindiessen.nl

Hebt u belangstelling dan kunt u contact opnemen met Erica van Dal, email:  info@herculesdiessen.nl , telefoon: 06-11090136
____________________________________________________________________________________

Logo Wonen in HapertWij zijn op zoek naar een nieuwe mede bewoner.

Klik ook op het logo voor onze website.

 

Hierbij de poster en toelichting.

 

____________________________________________________________________________________

 

Momenteel zijn wij druk bezig met het voorbereidingen voor ons wooninitiatief. Deze zou eerst een zelfstandige stichting worden maar we gaan nu samen als 1 stichting verder. Nieuwsgierig? We komen snel met meer nieuws. Wij zoeken een jongvolwassene met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking om samen met drie jongedames in een kleinschalig wooninitiatief te willen wonen. Huiselijkheid in een veilige omgeving staat voorop. Er zal 24 uurs zorg worden geboden. stichtingdepeelbloem.nl

 

____________________________________________________________________________________

W.i.G. staat voor Wonen in Goirle maar heeft ook een symbolische betekenis, een wig is een middel om ergens tussen te komen, ruimte te creëren of om goed te verankeren. In feite willen we van de maatschappij de ruimte en medewerking om ons doel te realiseren, door een goed verankerde plaats in de samenleving. In het logo is dan ook de driehoekige vorm van een wig te herkennen, het logo symboliseert zo ook de wijze waarop de ouders hun kinderen proberen te integreren in de samenleving. Er is nog plaats voor twee bewonersmet een WLZ indicatie. (klik op logo voor meer informatie)

____________________________________________________________________________________

Aspirant-bewoners gevraagd 

JOVO Veldhoven is een ouderinitiatief voor 15 (jong) volwassenen (M/V) met een Autisme Spectrum Stoornis en een normale begaafdheid.

Iedere bewoner beschikt over een volwaardig appartement, waarvoor ieder zelf de huur betaalt uit eigen inkomen en/of Wajong. Huurtoeslag behoort tot de mogelijkheden.

Het appartementencomplex beschikt tevens over gemeenschappelijke voorzieningen zoals huiskamer, keuken, hal en terras.  In deze ruimte kan er eventueel gekookt en/of gegeten worden en vinden er gezamenlijke activiteiten plaats.

Met de totale PGB’s  wordt 24-uurs begeleiding ingekocht en krijgt ieder de zorg die hij/zij nodig heeft. Men dient te beschikken over een indicatie beschermd wonen, minimaal ZZP GGZ 3C.

Interesse om in de nabije toekomst binnen JOVO te komen wonen?  Meldt je dan aan voor de wachtlijst via info@jovoveldhoven.nl  of kijk voor meer info op de website: www.jovoveldhoven.nl.

____________________________________________________________________________________