Ave

Ave in Hilvarenbeek is opzoek naar enkele bewoners

De Stichting Ave is een ouderinitiatief in Hilvarenbeek met als doel te voorzien in een kleinschalige woongroep, beschermd wonen, voor jong volwassenen met een verstandelijke beperking en een autismespectrum stoornis.

Het bijzondere van de stichting is dat deze vorm van wonen met zorg is gebaseerd op een antroposofische benadering (sociaal therapie) en zich daardoor onderscheidt van andere wooninitiatieven.

Op dit moment is er in de groep nog plaats voor enkele bewoners.

Zie voor meer informatie onze website: www.stichting-ave.nl

Copyright © 2023 Regionaal Platform de Sleutel tot Wonen