De Zevenhoek Tilburg

De Zevenhoek in Tilburg zoekt een nieuwe bewoner.

Wooninitiatief De Zevenhoek is een ouderinitiatief voor 16 jongvolwassenen met een verstandelijke beperking en/of autisme. Omdat een van onze bewoners gaat vertrekken, zoeken wij een nieuwe bewoner.

Enkele van de criteria om toegelaten te worden zijn:

  • Een passende indicatie: minimaal ZZP 3 VG (Wlz);
  • Leeftijd tussen 22 en 35 jaar oud
  • Ouders/verwanten willen zich actief inzetten voor het ouderinitiatief en onderschrijven onze visie.

Voor overige criteria, ons bewonersprofiel en onze visie bekijk onze website : www.zevenhoektilburg.nl

U kunt ook contact opnemen met  Mieke de Jong   T 06 -31 17 05 81  of via haar mailadres miekedejongmutsaers@ziggo.nl

Copyright © 2023 Regionaal Platform de Sleutel tot Wonen