Wonen ZOALS

Wie wil er bij ons komen wonen?

Wooninitiatief Wonen ZOALS, een initiatief van enkele ouders in ’s-Hertogenbosch, gaat in oktober 2021 van start, “op de mooiste plek van Den Bosch”.

Voor 18 jongvolwassenen met een lichamelijke en/of licht verstandelijke beperking wordt voor iedere bewoner een tweekamerappartement gerealiseerd aan de Mozartsingel. Van deze appartementen zijn er 6 geschikt voor bewoners die gebruik maken van een rolstoel.Op beide etages is een gemeenschappelijke woonkamer en keuken, ieder voor 9 bewoners.
We missen nog één huisgenoot om de bewonersgroep compleet te maken. Het appartement is ruim 45,4 m2, geschikt voor een loper, je gaat het appartement zelf stofferen en inrichten naar je eigen smaak.

Wonen in Wooninitiatief Stichting ZOALS is alleen mogelijk met een WLZ-indicatie.
In beginsel is het mogelijk in de woongroep te gaan wonen met een WLZ indicatie ZZP VG 3, 4, 5, 6 en 8 en met ZZP LG 3, 4, 5 en 6.
Alle kandidaten worden beoordeeld op geschiktheid door een gedragsdeskundige van de zorgaanbieder; daarbij is het bewonersprofiel leidend.

De minimum leeftijd is 18 jaar.
We gaan er van uit dat een bewoner minimaal vier dagen naar dagbesteding en/of andere werkkring gaat.

Heb je belangstelling ?
Neem dan snel contact op met Wonen ZOALS, via info@wonenzoals.nl of kijk voor meer informatie op onze website: www.wonenzoals.nl

Copyright © 2023 Regionaal Platform de Sleutel tot Wonen