Leden

SRERPSW is een voorzetting van de activiteiten van de Sleutel. Omdat er van hieruit steeds nieuwe  woonitiatieven ontstonden,  bleek dat er steeds meer behoefte was om elkaars ervaringen te delen en de gezamenlijk belangen te vertegenwoordigen in een groter geheel. Nog steeds sluiten individuele leden zich aan die op zoek zijn naar een passende woonvorm voor hun kind. Daarom zijn we voor beide actief. We concentreren ons hierbij op de regio Zuid-Oost Brabant ook wel bekend als de SRE regio. Samen met MEE Zuidoostbrabant en Platform VG Zuidoost-Brabant geven we advies en begeleiding en organiseren we activiteiten om de totstandkoming en ontwikkelingen bij speciale woonvormen mogelijk te maken.