Leden

SRE

Zowel ( in oprichting en gerealiseerde) ouderinitiatieven als individuele personen zijn lid. Aanvankelijk kwamen de leden uit de regio Zuidoost Brabant maar gaande weg hebben zich vooral ouderinitiatieven aangesloten uit heel Brabant en uit Noord Limburg.