Samenwerking

b19objects158

Bij RPSW staat het wooninitiatief en het begeleid wonen in eigen regie centraal. Regionaal  en landelijk zijn er verschillende belangenorganisaties die ieder een eigen doelgroep of doelstelling vertegenwoordigen. RPSW streeft er naar om daarmee samen te werken door kennis en krachten te bundelen. Klik op het logo voor meer informatie.

Mee zuidoost     Platform VG

LOGO-Naar-Keuze       kansplus-siem          Netwerk Rondom

persaldo logo_iederin-300x120