1. RPSW
  2. /

Maatschappelijke Businesscase Kleinschalige Wooninitiatieven

15 juli 2014

Bericht van MEE Zuidoostbrabant

Afgelopen donderdag vond tijdens een druk bezochte bijeenkomst bij MEE Zuidoost Brabant de presentatie plaats van de Maatschappelijke Businesscase Kleinschalige Wooninitatieven. Danny Huisman, senior adviseur bij EY (Ernst&Young) lichtte de belangrijkste bevindingen en aanbevelingen uit het rapport toe. U vindt zijn presentatie in de bijlage. Het volledige rapport is te downloaden via deze link: http://www.meezuidoostbrabant.nl/viewobje.asp?ac=show&obj_id=490 

Het eerste exemplaar van de maatschappelijke business case (MBC) werd overhandigd aan Brigite van Haaften, gedeputeerde voor Provincie Brabant, die de business case initieerde. Volgens haar ligt de meerwaarde van ouderinitiatieven voor de hand: "Wie weet er nu beter wat een kind nodig heeft, wat goed voor hem of haar is, dan zijn vader of moeder.  Uit onderzoeken blijkt ook dat kinderen die op deze manier gehuisvest zijn, actiever meedoen in de samenleving, en dat er een intensievere relatie is tussen bewoners en begeleiding, waardoor de kinderen gelukkiger en meer tevreden zijn." Toch vindt Mw. van Haaften het belangrijk dat deze meerwaarde nu ook in cijfers uitgedrukt is.  "Dit geeft mensen een instrument in handen waarmee zij goed zijn toegerust om met partners in gesprek gaan. Zodat ze, nog meer dan voorheen, de regie in eigen handen kunnen nemen of houden.  Ik hoop dat heel veel ouders hier in de toekomst gebruik van gaan maken."

De projectadviseurs wooninitiatieven van MEE Zuidoost Brabant werkten mee aan de totstandkoming van de MBC. Zij zijn gespecialiseerd in informatie, advies en ondersteuning bij de realisatie en exploitatie van kleinschalige ouderinitiatieven. Wilt u meer weten, neem dan contact op met het team Wooninitiatieven, 040 – 214 04 04 of woonintiatieven@meezuidoostbrabant.nl.

RPSW heeft samen met MEE de basis gelegd voor dit initiatief.

LINK: MBC Ouderinitiatieven Presentatie EY

Copyright © 2024 Regionaal Platform de Sleutel tot Wonen