Doelstelling

Steeds meer ouders van kinderen met een beperking willen grip hebben op het wonen en welzijn van hun kind als hij of zij het huis uit gaat. Zij willen daarbij wel de regie zelf in handen hebben. Belangrijk hier zijn criteria als de juiste samenstelling van een groep, kleinschaligheid, persoonlijke benadering, een stimulerende en veilige woonomgeving en een warm thuis voor hun kinderen.

Het RPSW ondersteunt de ouders bij het realiseren van een dergelijke woonomgeving waarbij hun kinderen zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren, hun privacy hebben en zoveel mogelijk zelfredzaam zijn, zowel in praktisch als in sociaal opzicht.

Copyright © 2024 Regionaal Platform de Sleutel tot Wonen