Belangenbehartiging

Wij maken ons sterk naar Rijk, gemeenten, zorginstellingen, zorgkantoren, woningcorporaties en andere organisaties in Brabant en omstreken om het ouderinitiatieven makkelijker te maken te starten en daarna te blijven functioneren. Denk bijvoorbeeld aan financiering van gemeenschappelijke ruimten via de woontoeslag, tarifering pgb’s vanuit Wmo, toegang tot Wlz van mensen met GGZ-problematiek, voorlichting aan gemeenteambtenaren over ouderinitiatieven.

RPSW komt op voor de belangen van individuele leden en van ouderinitiatieven.

De samenwerking van RPSW met andere instanties in Brabant en de landelijke belangenorganisaties, deskundig op het gebied van mensen met een beperking èn op het gebied van ‘particuliere ouder(woon)initiatieven’ maakt het mogelijk om deze doelen te bereiken. Zo lobbyen wij gezamenlijk onder andere bij de Tweede Kamer om de regeldruk te verlagen of te beperken bijvoorbeeld bij nieuwe wetgeving. Zo is er door gezamenlijk lobbyen met andere partijen een uitzondering voor ouderinitiatieven opgenomen. Ontheffing om bijvoorbeeld een verplichte cliëntenraad in te stellen (Wmcz, wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen) en een onafhankelijke financiële toezichthouder aan te stellen (Wtza, wet toezicht zorgaanbieders).

Sinds eind 2020 is besloten om deze belangenbehartiging structureel te voeren onder de naam/het label: Netwerk ouder(woon)initiatieven. De deelnemers van het Netwerk zijn: Per Saldo, Naar Keuze, Woondroomzorg, De Grasboom, Chapeau Woonkringen, de Landelijke Vereniging Ouderinitiatieven, Appi, De Latei en RPSW. Voor meer informatie zie de Flyer en het Manifest

Copyright © 2024 Regionaal Platform de Sleutel tot Wonen