Belangenbehartiging

Wij maken ons sterk naar Rijk, gemeenten, zorginstellingen, zorgkantoren, woningcorporaties en andere organisaties in Brabant e.o. om het ouderinitiatieven makkelijker te maken te starten en daarna te blijven functioneren. Denk bijvoorbeeld aan financiering van gemeenschappelijke ruimten via de woontoeslag, tarifering pgb’s  vanuit Wmo, toegang tot Wlz van mensen met GGZ problematiek, voorlichting aan gemeenteambtenaren over wooninitiatieven, Wmcz enz.

RPSW komt op voor de belangen van leden en ouderinitiatieven. De samenwerking van RPSW met andere instanties in Brabant en de landelijke belangenorganisaties, deskundig op het gebied van mensen met een beperking èn op het gebied van ‘particuliere ouder(woon)initiatieven’ maakt het mogelijk om deze doelen te bereiken. Zo lobbyen wij gezamenlijk o.a. bij De Tweede Kamer om de regeldruk te verlagen of te beperken bijvoorbeeld bij nieuwe wetgeving.