Weblog

De hoofdregel is dat degene die beschermd is tegen COVID-19 na nauw contact (binnen 1,5 meter afstand is geweest gedurende 15 minuten) met iemand die positief is getest, niet in quarantaine behoeft te gaan zolang hij/zij geen klachten heeft. Dit in tegenstelling tot onbeschermde personen, die na een nauw contact altijd in quarantaine moeten gaan. Er is op deze regel een...

Booster vaccinatie COVID-19 Een booster is een oppepper van de basisvaccinatie van één (in het geval van Janssen) of twee prikken bij mensen bij wie de basisvaccinatie voldoende werkt. Een booster kan worden gegeven als de laatste vaccinatie langer dan 6 maanden geleden is gegeven. In vervolg op het nieuwsbericht over de booster vaccinatie voor bewoners zorginstellingen (term waar ouder- en wooninitiatieven...

De pgb tarieven worden in 2022 met 2,56 % verhoogd. De wooninitiatieventoeslag wordt € 4.724 De maximum uurtarieven worden: € 68,30 voor individuele begeleiding € 21,68 voor informele zorg € 62,88 voor dagbesteding Voor meer details en de ZZP tarieven zie: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-45717.html

Bij de totstandkoming van de Wtza (van toepassing op ouderinitiatieven die onder de Wkkgz vallen: dus niet op geheel Wmo gefinancierde initiatieven) hebben wij samen met andere belangenbehartigers gepleit om ouderinitiatieven niet vergunningplichtig te maken. Dat is niet gelukt. Bij de behandeling van de (concept) uitvoeringswetgeving hebben wij opnieuw met het Netwerk ouder(woon)initiatieven gelobbyd voor ontheffing van de vergunningplicht en subsidiair...

Indien bewoners op vakantie willen naar het buitenland of naar een festival dan kunnen zij via Corona Check App een bewijs van hun vaccinatie tonen. Daarvoor is echter wel registratie van hun vaccinatie nodig. Dat betekent dat de vaccinatiegegevens zijn doorgegeven aan het RIVM, en daar kan het misgaan. De huisartsenposten registreren de vaccinaties niet zelf maar hebben de vaccinatiegegevens...

Wet langdurige zorg  toegankelijk voor mensen met een psychische stoornis De Wet langdurige zorg (Wlz) is bedoeld voor mensen die hun leven lang permanent toezicht nodig hebben of 24 uur per dag zorg in de nabijheid om ernstig nadeel te voorkomen. Vanaf 2021 is de Wet langdurige zorg ook toegankelijk voor cliënten met een psychische stoornis. Voor hen kan de Wlz...

Wet langdurige zorg  toegankelijk voor mensen met een psychische stoornis De Wet langdurige zorg (Wlz) is bedoeld voor mensen die hun leven lang permanent toezicht nodig hebben of 24 uur per dag zorg in de nabijheid om ernstig nadeel te voorkomen. Vanaf 2021 is de Wet langdurige zorg ook toegankelijk voor cliënten met een psychische stoornis. Voor hen kan de Wlz...

De Wet zorg en dwang en Wet verplichte ggz worden per 1-1-2020 ingevoerd. De wet zorg en dwang geldt voor mensen met een verstandelijke beperking en/of met dementie. De wet verplichte ggz voor mensen met psychiatrische problemen. In beide wetten wordt het mogelijk gemaakt om mensen ook in de thuis situatie (zoals in ouderinitiatieven) –onder voorwaarden- onvrijwillige zorg te verlenen en dwang toe te...

De Wet zorg en dwang en Wet verplichte ggz worden per 1-1-2020 ingevoerd. De wet zorg en dwang geldt voor mensen met een verstandelijke beperking en/of met dementie. De wet verplichte ggz voor mensen met psychiatrische problemen. In beide wetten wordt het mogelijk gemaakt om mensen ook in de thuis situatie (zoals in ouderinitiatieven) –onder voorwaarden- onvrijwillige zorg te verlenen en dwang toe te...

Voor Bewoners die inkomsten hebben en onder de “oude” Wajong regeling vallen is het meestal voordeliger om over te stappen naar de Wajong 2010 omdat zij dan meer uitkering krijgen. De reïntegratie verplichting voor “oude” Wajongers met arbeidsvermogen wordt per 1-1-2021 gelijk getrokken met die van Wajong 2010. De mogelijkheid om daarvoor een aanvraag in te dienen is verlengd naar 30...

Copyright © 2022 Regionaal Platform de Sleutel tot Wonen