1. RPSW
  2. /

Weblog

Tarieven pgb Wlz 2023

2 december 2022

Per 1 januari a.s. gaan de persoonsgebonden budgetten Wlz met 5,99 % omhoog. Dat wil zeggen dat de wooninitiatieventoeslag dan € 5.007 bedraagt. Ook de maximale uurbedragen die mogen worden gedeclareerd worden Voor de regeling zie het volgende document:Staatscourant 2022, 32461 Voor de tarieventabel zieTarieventabel 2023

Het pgb in ouder- en wooninitiatieven in gevaar?

27 mei 2022 Bijgewerkt op 13 juli 2022

Minister Helder van VWS heeft in een brief aan de Tweede Kamer gereageerd op het rapport “betekenis en waarde van het pgb”. Zij geeft aan hoe zij de zorg voor iedereen betaalbaar, beschikbaar en bereikbaar wil houden en hoe het pgb daaraan kan bijdragen. In de brief is een thema gewijd aan de wooninitiatieven. Het […]

Wet Zorg en dwang en Wet verplichte ggz

6 december 2020 Bijgewerkt op 9 april 2022

De Wet zorg en dwang en Wet verplichte ggz worden per 1-1-2020 ingevoerd. De wet zorg en dwang geldt voor mensen met een verstandelijke beperking en/of met dementie. De wet verplichte ggz voor mensen met psychiatrische problemen. In beide wetten wordt het mogelijk gemaakt om mensen ook in de thuis situatie (zoals in ouderinitiatieven) –onder voorwaarden- onvrijwillige zorg te […]

Wanneer valt een (maatwerk)voorziening voor iemand met een Wlz-indicatie nu onder de Wmo en wanneer onder de Wlz? Dankzij de gemeente Raalte publiceert de VNG jaarlijks een handig en actueel overzicht. Het overzicht voor 2022 is nu beschikbaar. Zie: Overzicht Maatwerkvoorzieningen Onder de Wmo of Wlz in 2022

De hoofdregel is dat degene die beschermd is tegen COVID-19 na nauw contact (binnen 1,5 meter afstand is geweest gedurende 15 minuten) met iemand die positief is getest, verplicht in quarantaine moet gaan. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/thuisquarantaine/in-thuisquarantaine-door-corona. Hetzelfde geldt als er sprake is van een huisgenoot die positief is getest. Daarop zijn de volgende uitzonderingen: Iemand hoeft zich […]

Voor Bewoners die inkomsten hebben en onder de “oude” Wajong regeling vallen is het meestal voordeliger om over te stappen naar de Wajong 2010 omdat zij dan meer uitkering krijgen. De reïntegratie verplichting voor “oude” Wajongers met arbeidsvermogen wordt per 1-1-2021 gelijk getrokken met die van Wajong 2010. De mogelijkheid om daarvoor een aanvraag in […]

Dit betreft de definitieve handreiking dagbesteding in de Gehandicaptenzorg van 29 mei 2020. In deze versie is het vervoer naar de dagbesteding aangevuld naar aanleiding van een protocol van VWS. Het protocol voor de dagbesteding is beschikbaar via de volgende link: Handreiking Dagbesteding in de Gehandicaptenzorg.pdf

Het Vragenuur belasting staat weer voor de deur. Het Platform VG Zuidoost-Brabant organiseert ook dit jaar weer een interessante bijeenkomst, samen met Govers Accountants/Belastingadviseurs, over belasting besparen, erven en schenken en vermogensplanning. Op maandag 2 maart 2020 bent u van harte welkom in het gastvrije kantoor van Govers Accountants/Belastingadviseurs, Beemdstraat 25 in Eindhoven. De avond […]

Indicatiestelling Wlz 2022

23 december 2019

De beleidsregels indicatiestelling Wlz 2022 zijn gepubliceerd. Zie Beleidsregels_indicatiestelling_Wlz_2022.pdf

Handreiking Kwaliteit

21 december 2019

Ter voorbereiding van het symposium “kwaliteit in eigen regie” is de  handreiking kwaliteit voor pgb gefinancierde familie/ouder-initiatieven opgesteld in samenwerking met verschillende partijen waaronder RPSW.  Zie Handreiking-Kwaliteit.pdf

Copyright © 2024 Regionaal Platform de Sleutel tot Wonen