1. RPSW
  2. /

Weblog

De hoofdregel is dat degene die beschermd is tegen COVID-19 na nauw contact (binnen 1,5 meter afstand is geweest gedurende 15 minuten) met iemand die positief is getest, verplicht in quarantaine moet gaan. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/thuisquarantaine/in-thuisquarantaine-door-corona. Hetzelfde geldt als er sprake is van een huisgenoot die positief is getest. Daarop zijn de volgende uitzonderingen: Iemand hoeft zich […]

Voor Bewoners die inkomsten hebben en onder de “oude” Wajong regeling vallen is het meestal voordeliger om over te stappen naar de Wajong 2010 omdat zij dan meer uitkering krijgen. De reïntegratie verplichting voor “oude” Wajongers met arbeidsvermogen wordt per 1-1-2021 gelijk getrokken met die van Wajong 2010. De mogelijkheid om daarvoor een aanvraag in […]

Dit betreft de definitieve handreiking dagbesteding in de Gehandicaptenzorg van 29 mei 2020. In deze versie is het vervoer naar de dagbesteding aangevuld naar aanleiding van een protocol van VWS. Het protocol voor de dagbesteding is beschikbaar via de volgende link: Handreiking Dagbesteding in de Gehandicaptenzorg.pdf

Het Vragenuur belasting staat weer voor de deur. Het Platform VG Zuidoost-Brabant organiseert ook dit jaar weer een interessante bijeenkomst, samen met Govers Accountants/Belastingadviseurs, over belasting besparen, erven en schenken en vermogensplanning. Op maandag 2 maart 2020 bent u van harte welkom in het gastvrije kantoor van Govers Accountants/Belastingadviseurs, Beemdstraat 25 in Eindhoven. De avond […]

Indicatiestelling Wlz 2022

23 december 2019

De beleidsregels indicatiestelling Wlz 2022 zijn gepubliceerd. Zie Beleidsregels_indicatiestelling_Wlz_2022.pdf

Handreiking Kwaliteit

21 december 2019

Ter voorbereiding van het symposium “kwaliteit in eigen regie” is de  handreiking kwaliteit voor pgb gefinancierde familie/ouder-initiatieven opgesteld in samenwerking met verschillende partijen waaronder RPSW.  Zie Handreiking-Kwaliteit.pdf

Handreiking pgb van de VNG ( Vereniging van Nederlandse Gemeenten) : zie punt 8 voor ouderinitiatieven Klik hier voor de Handreiking

Introductie workshops ZorgTestament Brabant – april/mei 2019 Een ZorgTestamant helpt anderen om de zorg voor je kind over te nemen, als je dit zelf (tijdelijk) niet kunt. Een ZorgTestament klinkt als een zwaar iets. Het woord testament gebruiken we echter bewust. Het helpt bij het in kaart brengen van het leven van je kind met […]

Op 2 april 2019 is het Position paper PGB van Per Saldo en Mantelzorg.nl uitgereikt aan de leden van de vaste kamercommissie VWS. Op 4 april was er tussen 10 en 14 uur een AO over het pgb waarin ook aan de ouderinitiatieven aandacht is besteed (pgb agenda o.a.) Klik hier voor het Position paper

Minister VWS informeert in brief aan de Kamer over ouderinitiatieven Naar aanleiding van het kamerdebat op 13 december jl. over ouderinitiatieven en het SCP-rapport ‘Net als thuis’, heeft minister van VWS, Hugo de Jonge, een brief naar de kamer gestuurd. In de brief informeert de minister welke acties al zijn ingezet en welke hij gaat […]

Copyright © 2023 Regionaal Platform de Sleutel tot Wonen