1. RPSW
  2. /

Weblog

Bij de totstandkoming van de Wtza (van toepassing op ouderinitiatieven die onder de Wkkgz vallen: dus niet op geheel Wmo gefinancierde initiatieven) hebben wij samen met andere belangenbehartigers gepleit om ouderinitiatieven niet vergunningplichtig te maken. Dat is niet gelukt. Bij de behandeling van de (concept) uitvoeringswetgeving hebben wij opnieuw met het Netwerk ouder(woon)initiatieven gelobbyd voor […]

RPSW jubileumcongres “Zorgen voor morgen” op zaterdag 25 mei 2024

21 september 2023 Bijgewerkt op 11 november 2023

Op zaterdag 25 mei 2024 vieren wij ons koperen jubileum in Het Huis van Waalre. Het thema van het congres is “Zorgen voor morgen: zorg in ouderinitiatieven”(werktitel). We stellen aan de orde hoe wij de zorg betaalbaar en goed kunnen houden. Wat zijn de kansen en bedreigingen voor ouderinitiatieven? We bespreken hoe wij de zorg […]

Op basis van de toegangscriteria tot de Wlz is, in opdracht van het ministerie van VWS en in nauwe samenwerking met Valente, de VNG, de Nederlandse ggz, het CIZ, MIND en ZN, een hulpmiddel ontworpen om na te gaan of het indienen van een Wlz aanvraag voor iemand met een psychische stoornis zinvol en noodzakelijk […]

Per 1 januari a.s. gaan de persoonsgebonden budgetten Wlz met 6,37% omhoog. Dat betekent dat de wooninitiatieventoeslag € 5.326 bedraagt. De maximale bedragen die mogen worden gedeclareerd, zijn: Voor de regeling zie de publicatie in de Staatscourant

in het Huis van Waalre, Koningin Julianalaan 19, 5582 JV Waalre. Aan bod komen onderwerpen als Voor wie is het bestemd Deze avond is allereerst bestemd voor ouderinitiatieven die startend of net een paar jaar lopend zijn. Maar ook ouders van langer bestaande ouderinitiatieven zijn van harte welkom omdat de onderwerpen ook voor hun initiatieven […]

Op de agenda van de raadsvergadering van 22 november staat een voorstel om de specifieke “producten” voor ouderinitiatieven te verwijderen uit de Verordening Sociaal Domein. Wij voelen ons overvallen door dit voorstel. RPSW heeft in overleg met de leden die het betreft een schriftelijke inspraakreactie gestuurd. In het Eindhovens Dagblad staat bijgaand artikel. Wat wij […]

Pgb tarieven Wmo gemeente Eindhoven 2023

26 januari 2022 Bijgewerkt op 22 februari 2023

De Pgb tarieven voor 2023 voor ouderinitiatieven zijn: WMO Ondersteuning Wonen, midden exclusief wooncomponent in ouderinitiatief (productcode 15B03) € 2.983,43  Wmo Ondersteuning Wonen PLUS, midden exclusief wooncomponent in ouderinitiatief (productcode 15C03) € 3.729,30 Sommige bewoners hebben te maken met de uitstroomvariant: Begeleiding Zelfstandig Thuis (productcode ZTB) € 1.647,57  Bron: Nadere regeling Sociaal Domein

Op 8 februari 2023 stond het thema kwaliteit van ouderinitiatieven centraal. Het ouderinitiatief (meestal als hoofaannemer) is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de zorg. Het doel van dit thema is bewustwording van wat kwaliteit is, welke criteria/eisen worden daar aan gesteld en hoe kun je dat in relatie tot gedrag/cultuur meten. Kwaliteit hangt samen met […]

In de Vergoedingenlijst kunt u vinden wat wel en niet uit het persoonsgebonden budget betaald mag worden. En als het vergoed wordt onder welke voorwaarden de zorg is toegestaan. NB Deze lijst is geen limitatieve opsomming; komt een onderwerp niet op de lijst voor, dan betekent het niet dat het wel of geen zorg is […]

Tarieven pgb Wlz 2023

2 december 2022

Per 1 januari a.s. gaan de persoonsgebonden budgetten Wlz met 5,99 % omhoog. Dat wil zeggen dat de wooninitiatieventoeslag dan € 5.007 bedraagt. Ook de maximale uurbedragen die mogen worden gedeclareerd worden Voor de regeling zie het volgende document:Staatscourant 2022, 32461 Voor de tarieventabel zieTarieventabel 2023

Copyright © 2023 Regionaal Platform de Sleutel tot Wonen