1. RPSW
  2. /

Tarieven pgb Wlz voor 2024

4 juli 2023

Per 1 januari a.s. gaan de persoonsgebonden budgetten Wlz met 6,37% omhoog.

Dat betekent dat de wooninitiatieventoeslag € 5.326 bedraagt.

De maximale bedragen die mogen worden gedeclareerd, zijn:

  • € 77,00 per uur voor Individuele begeleiding
  • € 70,88 per dagdeel voor Begeleiding groep (dagbesteding)
  • € 24,44 informele zorg

Voor de regeling zie de publicatie in de Staatscourant

Copyright © 2023 Regionaal Platform de Sleutel tot Wonen