Oorsprong

Het Regionaal Platform de Sleutel tot Wonen (RPSW) is voortgekomen uit Vereniging De Sleutel, die in 1999 ontstaan is uit een initiatief van Egbert Slot. Met hulp van deze vereniging zijn in de afgelopen jaren diverse wooninitiatieven gerealiseerd.

Voor de ontwikkeling en het welzijn van ieder mens, is wonen in een omgeving die geborgenheid en huiselijkheid biedt belangrijk. Voor mensen met een verstandelijke beperking en/of autisme is het zelfs noodzakelijk. Bij het realiseren van zo’n woonomgeving hebben zij ondersteuning nodig, die zoveel mogelijk rekening houdt met en tegemoetkomt aan hun wensen en mogelijkheden.

RPSW biedt deze ondersteuning door de krachten en kennis van ouders, die ouder- en wooninitiatieven hebben opgezet of willen opzetten, te bundelen. Het platform richt zich in principe op ouders van kinderen met een verstandelijke beperking en/of autisme.

RPSW bestaat geheel uit ouders die als vrijwilligers de krachten bundelen voor de realisatie en ondersteuning van ouderinitiatieven in Noord-Brabant en omstreken. Het biedt ouders een ontmoetingsplaats om in contact te komen met andere ouders en hun kind(eren) en om te leren van elkaars kennis en ervaringen. Daarnaast zet RPSW zich in door belangenbehartiging zoveel mogelijk in samenwerking met andere organisaties.

Copyright © 2024 Regionaal Platform de Sleutel tot Wonen