Ondersteuning

barley_206983-600x397Het RPSW schept voorwaarden

Het RPSW ondersteunt bij de vorming van een bewonersgroep waarbij de mensen bij elkaar passen. Bij de realisatie van een nieuw wooninitiatief ondersteunt het RPSW op het gebied van bouw, financiën, inkoop van zorg en juridische aspecten. Zowel voor nieuwe initiatieven als voor reeds bestaande, komt het RPSW op voor de belangen van haar leden.

Wij zijn een belangenvereniging van ouderinitiatieven en plaatsen zelf geen bewoners in aangesloten ouderinitiatieven. Het werven van bewoners is een taak van ouderinitiatieven zelf.

In onze rubriek actueel/oproepen vindt u de ouderinitiatieven die op dit moment een open plek hebben.
Het kan zijn dat uw zoon/dochter niet direct maar op termijn wil gaan wonen in een ouderinitiatief.
Hij/zij kan zich in dat geval melden voor plaatsing op de wachtlijst van het desbetreffende ouderinitiatief. Ieder ouderinitiatief bepaalt zelf de toelating en de voorwaarden. Deze staan meestal op hun website.