Ondersteuning

De start van een nieuw ouderinitiatief vraagt gedegen voorbereiding. Dat duurt soms jaren. Allereerst moet er een groep gelijkgestemde jongeren en ouders gevonden worden. Het vinden van een goede combinatie/match is hierbij van belang. Daarnaast zijn in de gemeente waar men wil wonen vaak persoonlijke contacten noodzakelijk met woningcorporaties en de lokale overheid om een geschikte woonvorm te kunnen realiseren.
Ook het vinden van de juiste zorgverlener(s) of begeleidingspartner vraagt een goede voorbereiding.

Voor een veelbelovende start is samenwerking en kennisuitwisseling met anderen een belangrijke steun.
RPSW is het platform om ouders van bestaande of startende ouderinitiatieven te ontmoeten.
RPSW faciliteert dat kennis, die opgedaan is door gerealiseerde initiatieven, beschikbaar komt voor leden. Het gaat hier bijvoorbeeld over kennis rondom contracten, zorg en begeleiding, financiering, kwaliteit etcetera.

Bij de realisatie van een nieuw ouderinitiatief op het gebied van bouw, financiën, zorg en juridische aspecten kan RPSW ook ondersteuning bieden door kennis te delen, een luisterend oor te bieden en de weg te wijzen.

Zowel voor nieuwe initiatieven als voor reeds bestaande, komt het RPSW op voor hun belangen. Via Nieuwsbrieven worden de leden op de hoogte gehouden van nieuwe ontwikkelingen die voor ouderinitiatieven van belang zijn. Specifieke onderwerpen kunnen tijdens thema-avonden of aparte bijeenkomsten worden geagendeerd.

Voor personen die individueel lid zijn en zich oriënteren spelen vaak de volgende vragen:

  • Heb ik het voor de toekomst wel goed geregeld?
  • Wat is dan de meest geschikte woonsituatie?
  • Is een bestaand ouderinitiatief geschikt of kan ik mij beter aansluiten bij een ouderinitiatief in oprichting?
  • Welke initiatieven zijn er en wat zou passen bij mijn kind?
  • Als ik een ouderinitiatief wil oprichten hoe vind ik dan andere ouders die mee willen doen?
  • Wat komt er allemaal bij kijken?
  • Hoe kan ik de continuïteit van zorg regelen als ik het zelf niet meer kan?
  • Wat is er mogelijk en wie kan mij daarbij helpen?

Als belangenvereniging plaatsen of werven wij geen bewoners voor de aangesloten ouderinitiatieven; dat doen de ouderinitiatieven zelf: -> zie oproepen.

Het kan zijn dat uw zoon/dochter niet direct maar op termijn wil gaan wonen in een ouderinitiatief.
Hij/zij kan zich in dat geval melden voor plaatsing op de wachtlijst van het desbetreffende ouderinitiatief. Ieder ouderinitiatief bepaalt zelf de toelating en de voorwaarden. Deze staan meestal op hun website.

Copyright © 2024 Regionaal Platform de Sleutel tot Wonen