1. RPSW
  2. /

Vergoedingenlijst pgb Wlz 2024

21 februari 2023 Bijgewerkt op 22 januari 2024

In de Vergoedingenlijst kunt u vinden wat wel en niet uit het persoonsgebonden budget betaald mag worden. En als het vergoed wordt onder welke voorwaarden de zorg is toegestaan.


NB Deze lijst is geen limitatieve opsomming; komt een onderwerp niet op de lijst voor, dan betekent het niet dat het wel of geen zorg is die uit het Wlz pgb betaald mag worden. Er is over het onderwerp alleen nog geen uitspraak gedaan, of er worden zelden vragen over gesteld. Staat een onderwerp niet op de lijst en wilt u dit wel inkopen met uw pgb Wlz, neem dan vooraf contact op met uw zorgkantoor.

Copyright © 2024 Regionaal Platform de Sleutel tot Wonen