1. RPSW
  2. /

Tarieven pgb Wlz 2023

2 december 2022

Per 1 januari a.s. gaan de persoonsgebonden budgetten Wlz met 5,99 % omhoog.

Dat wil zeggen dat de wooninitiatieventoeslag dan € 5.007 bedraagt.

Ook de maximale uurbedragen die mogen worden gedeclareerd worden

  • € 72,39 per uur voor Individuele begeleiding
  • € 66,64 per dagdeel voor Begeleiding groep (dagbesteding)
  • € 22,98 informele zorg

Voor de regeling zie het volgende document:
Staatscourant 2022, 32461

Voor de tarieventabel zie
Tarieventabel 2023

Copyright © 2024 Regionaal Platform de Sleutel tot Wonen