1. RPSW
  2. /

Vertrouwenspersoon en klachtenfunctionaris

7 november 2017

Hierbij een beschrijving over de vertrouwenspersoon zoals dat binnen MEE wordt gehanteerd. Wat doet een vertrouwenspersoon? Een vertrouwenspersoon verzorgt de opvang, begeleiding en nazorg voor cliënten/bewoners die last hebben van ongewenste omgangsvormen. Voorbeelden hiervan zijn seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en discriminatie. Maar ook andere zaken waarvan je niet weet met wie je daarover kunt praten, kun je met de vertrouwenspersonen bespreken. Cliënten/bewoners kunnen bij de vertrouwenspersoon hun verhaal kwijt. De vertrouwenspersoon kan ook met je meedenken. bij voorbeeld over: ·        Hoe je met iemand in gesprek kunt gaan; ·        Wie tussen jou en de ander kan bemiddelen; In ernstige gevallen kun je ook een formele klacht indienen.  De vertrouwenspersoon staat achter de cliënt/bewoner neemt voor waar aan wat hij of zij zegt en zal op grond daarvan adviseren. Geheimhouding en regie De vertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsverplichting en onderneemt geen actie zonder toestemming van de cliënt/bewoner. De cliënt/bewoner houdt de regie, en bepaalt wat er gebeurt. De vertrouwenspersoon is slechts adviseur.

Klachtenfunctionaris

In de wet Wkkgz staat beschreven dat het voor zorgaanbieders / ouderinitiatieven die zorg verlenen verplicht is dat zij  vanaf 2017  gebruik maken van een klachtenfunctionaris. Vandaar dat hier meer aandacht naar uit gaat. Voor de functie van vertrouwenspersoon kan men kiezen maar dit is echter niet verplicht.

Meer informatie hierbij als bijlage

Flyer onafhankelijke klachtenfunctionaris MEE ZOB okt 2017 def

Copyright © 2023 Regionaal Platform de Sleutel tot Wonen