1. RPSW
  2. /

Brieven 2e Kamer AO 15 en 28 maart cie VWS agendapunten beschermd wonen resp. toegang tot Wlz voor GGZ

20 maart 2018

Logo 2eKamer

Ouder(woon)initiatieven vragen de Tweede Kamer om Toegang van WMO – GGZ tot de WLZ.

Aan de leden van de Vaste commissie VWS van de Tweede Kamer is een brief gestuurd met bijlagen namens behartigers van PGB gefinancierde ouder(woon)initiatieven, die opgericht zijn door ouders voor hun volwassen kinderen met een psychiatrische stoornis, die blijvend zijn aangewezen op een vorm van gespecialiseerde 24-uurszorg in de vorm van toezicht of zorg in nabijheid. Sinds de transitie vanuit de AWBZ vallen zij sinds 2015 onder de WMO(beschermd wonen) en wij verzoeken om deze groep toe te laten tot de WLZ. In het bijzonder vragen wij daarbij aandacht voor degenen die een autisme spectrum stoornis hebben omdat zij in het advies van het Zorginstituut Nederland(december 2015) over het hoofd zijn gezien.

Onderstaande links verwijzen naar de brief en bijlage aan de vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid.

Verzoek aan de leden van de Vaste Kamercommissie van VWS om Toegang van WMO – GGZ tot de WLZ (12-maart-2018)

Bijlage 1 bij brief Toegang van WMO – GGZ tot de WLZ (12-maart-2018)

Ouderinitiatieven vragen de Tweede Kamer om de onderwerpen Toegang GGZ–WLZ en Beschermd Wonen WMO in samenhang te bespreken.

Logo 2eKamer

Op dit moment vallen mensen met een psychische aandoening, zoals autisme, die gespecialiseerde 24-uurszorg nodig hebben, onder de WMO (beschermd wonen). Dat blijkt in de praktijk vaak niet passend. Toegang voor deze groep met een veelal levenslange zorgvraag tot de Wet Langdurige Zorg lijkt beter voor deze mensen. De Tweede Kamer spreekt daar binnenkort over met de Staatssecretaris. Er zijn twee vergaderingen gepland, één over de WMO en één over de toegang tot de WLZ.

Vertegenwoordigers van ouderinitiatieven en pgb-houders hebben vandaag de vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid gevraagd om niet de WMO en de toegang tot de WLZ voor mensen met een psychische aandoening in twee aparte vergaderingen te bespreken, maar dat in één vergadering te doen. Behandeling in twee vergaderingen, zoals nu gepland, zou ertoe kunnen leiden dat deze kwetsbare groep opnieuw tussen wal en schip valt. Net zoals eerder gebeurde bij de transitie van AWBZ naar WMO.

Onderstaande link verwijst naar de brief aan de vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid.

Verzoek aan de leden van de Vaste Kamercommissie van VWS om Toegang GGZ-WLZ en Beschermd Wonen WMO gezamenlijk te behandelen (20 februari 2018)

[divider_top]

Een interessant artikel van mr. Matthijs Vermaat over terechtheid van de toegang tot de Wlz is te vinden op Sociaalweb via de volgende link:

Ten onrechte niet in de Wet langdurige zorg (Wlz)?

Copyright © 2023 Regionaal Platform de Sleutel tot Wonen