1. RPSW
  2. /

Workshop ZorgTestament door Stichting Netwerk Rondom

9 april 2019

Introductie workshops ZorgTestament Brabant – april/mei 2019

Een ZorgTestamant helpt anderen om de zorg voor je kind over te nemen, als je dit zelf (tijdelijk) niet kunt. Een ZorgTestament klinkt als een zwaar iets. Het woord testament gebruiken we echter bewust. Het helpt bij het in kaart brengen van het leven van je kind met een (verstandelijke) beperking. Dit helpt mensen in de omgeving van je kind als je, als ouder, broer of zus of andere nauw betrokkene, niet in staat bent de zorg voor je kind op je te nemen. Natuurlijk vult iedereen op zijn eigen manier de zorg in. Maar het is fijn als degenen die de zorg – al dan niet tijdelijk – overnemen zo veel mogelijk achtergrond informatie hebben. Van jou en van je kind.

Het ZorgTestament biedt tevens handvatten bij het bespreekbaar maken van allerlei zaken die spelen in het leven van je kind met een (verstandelijke) beperking. Onderwerpen die je – in sommige gevallen – zelf met je kind kunt bespreken. Maar ook onderwerpen die je met andere familieleden en mensen uit je eigen netwerk kunt bespreken. En onderwerpen waarover je met anderen in het netwerk van je kind in gesprek kunt gaan, zoals bijvoorbeeld begeleiding of juridische vertegenwoordiging.

Het ZorgTestament bevat 12 verschillende onderwerpen, domeinen genoemd. Elk domein is weer onderverdeeld in subonderdelen. Het ZorgTestament brengt op die manier structuur aan in de zaken die spelen in het leven van je kind en jezelf.

Introductie workshop Stichting Netwerk Rondom organiseert introductie workshops waarin u uitleg krijgt over het ZorgTestament en in het bijzonder over de 12 verschillende domeinen.

Samen met andere ouders verkent u de verschillende domeinen, onderzoekt de relevantie en wat u er mee zou willen doen. Uw persoonlijke antwoorden kunt u verwerken in een diagram, zodat u in een oogopslag uw eigen situatie in beeld krijgt. Tevens krijgt u een werkboek waarmee u thuis verder kunt.

Het ZorgTestament is een dynamisch document. Het is een momentopname: het geeft een weergave van de situatie van dat moment. Dat is voor anderen, die wellicht op een gegeven moment taken van u gaan overnemen erg prettig. Zij krijgen meer inzicht in uw kind en in uw gedachtegang. Het is ook een document waarmee u al op hele jonge leeftijd van uw kind kunt beginnen omdat het handvatten geeft waarmee u andere mensen al van jongs af kunt betrekken bij het leven van uw kind.

Data in Brabant Woensdag 17 april van 19.00 – 22.00 uur bij Severinus in Veldhoven -> nog een paar plaatsen vrij Woensdag 16 mei van 19.00 – 22.00 uur bij Reijers in Veghel -> nog een paar plaatsen vrij Per workshop kunnen maximaal 8 ouderparen mee doen. Een workshop gaat door als er minimaal 4 ouderparen zijn. Natuurlijk kunt u ook alleen komen.

Kosten De kosten voor deelname zijn € 50,- per ouderpaar.

U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar: mariangeling@netwerkrondom.nl. Graag vermelden naar welke datum uw voorkeur uitgaat.

[divider_line]

S t i c h t i n g   N e t w e r k   R o n d o m netwerkrondom.nl       KvK Eindhoven nr. 17224914 p/a Binnenweg 59a     6955 AW Ellecom M: +31 6 27057594     E: mariangeling@netwerkrondom.nl Helpt bij een sociaal netwerk voor verstandelijk gehandicapten i n f o r m a t i e  |  v o o r l i c h t i n g  |  c u r s u s   |  t r a i n i n g

Copyright © 2024 Regionaal Platform de Sleutel tot Wonen