Covida

Covida in Oosterhout is op zoek naar een nieuwe bewoner

Het ouderinitiatief biedt een beschermde woonomgeving met zorg aan mensen met een verstandelijke beperking. Zij doet dit in een woning waar 2×8 mensen samenwonen. De omvang geeft ook voldoende ruimte om binnen de groep bewoners variatie in niveau van verstandelijke vermogens te hebben. Wij geloven dat verbinding tussen deze bewoners ervoor zorgt dat alle bewoners zich ontwikkelen; ieder mens heeft immers specifieke kwaliteiten.

Wij streven naar een goede match tussen de bewoners. Er wordt gekeken of we een passend antwoord hebben opde ondersteuningsvraag van de bewoner. In het bewonersprofiel hebben we beschreven wat de doelgroep is van ons ouderinitiatief. De zoektocht naar bewoners wordt samen met Fittin gedaan.
De nadruk ligt op groepsgericht wonen waarbij het creëren van een positief, gunstig groepsklimaat erg belangrijk is. Om een bewonersgroep samen te stellen wordt er gezocht naar bewoners die passen in het onderstaande bewonersprofiel.

Bewoners van Covída:

  • hebben behoefte aan een groepsgerichte benadering;
  • hebben een verstandelijke beperking;
  • zijn in de leeftijd van 18 tot ruim 40 jaar;
  • hebben een WLZ indicatie voor zorgprofiel 3,4,5 of 6;
  • hebben PGB of zijn bereid om de zorg in natura indicatie om te zetten naar een PGB;
  • hebben minimaal 4 dagen per week een externe dagbesteding of werk;
  • hebben voldoende inkomen zoals b.v. een Wajong om huur, service kosten en kosten levensonderhoud te kunnen betalen;
  • hebben een wettelijk vertegenwoordiger, die de missie en visie van Covída onderschrijft.

De ouders worden onderdeel van het initiatief als hun zoon of dochter op de wachtlijst staat.
Overlegd wordt welke taken ouders binnen het wooninitiatief op zich willen nemen.
Voor meer informatie zie onze website www.stichtingcovida.nl

Heb je belangstelling voor het ouderinitiatief Covída, aarzel niet om contact op te nemen. Covída verbindt!
adres: Vlaggeschip 68, 4902 CMOosterhout (NB)
email: info@stichtingcovida.nl
tel:+31 6 10 70 47 10

Copyright © 2024 Regionaal Platform de Sleutel tot Wonen