Natuurlijk Thuys Vught

Natuurlijk Thuys is op zoek naar medebewoners

Wij zijn Natuurlijk Thuys, een ouderinitiatief dat werkt aan de realisatie van een prachtige groene woonplek in Vught, naar verwachting ergens eind 2024 / begin 2025. Er is plaats voor 10 jongvolwassenen met een verstandelijke beperking. Wij zijn nog op zoek naar medebewoners – met ouders die actief willen bijdragen!

Wonen betekent voor ons in de eerste plaats een “Thuis” hebben. Een omgeving waarin je je veilig en op je gemak voelt, waarin je je geaccepteerd en gewaardeerd voelt om wie je bent en waar je de noodzakelijke geborgenheid en warmte vindt. Een plek die je zelf vorm en inhoud geeft en van waaruit ervaringen kunnen worden opgedaan. Een thuis waar je je ook wezenlijk thuis voelt.

Profielschets bewoners van Natuurlijk Thuys:

  • Jongvolwassenen met een verstandelijke en/of licht fysieke beperking
  • Leeftijd vanaf 18 tot ongeveer 35 jaar
  • Buitenshuis werkend of met dagbesteding
  • Een WLZ-indicatie (minimaal ZZP4) en een zorgvraag die binnen de mogelijkheden van Natuurlijk Thuys ligt
  • Geen ernstige psychische- en/of gedrags-problemen, geen verslavingsproblematiek
  • Voor het evenwicht in de groep een mooie mix van jongens en meisjes
  • Een mix van jongeren met Downsyndroom en jongeren met een autistische en verstandelijke handicap

Van de ouders vragen wij:

  • Instemming met en conformeren aan de zorgvisie van Natuurlijk Thuys
  • Ondertekening van de contractuele afspraken van het collectief (bv. zorg- en huurovereenkomsten)
  • Blijvende betrokkenheid en deelname aan een van de werkgroepen of bestuur van Stichting Natuurlijk Thuys.

Wij hanteren een aannameprocedure waarin zorgvuldig wordt nagegaan wordt of er van beide kanten een match is, zowel wat betreft de bewoner als de ouders/verzorgers.

Interesse?

Voor meer info, zie www.natuurlijkthuys.nl. Je kunt ook bellen naar voorzitter Ad Lamerigts: 06-23893661 of mailen naar natuurlijkthuys@gmail.com.

Copyright © 2024 Regionaal Platform de Sleutel tot Wonen