ASTA Deurne

Logo

We zijn een groep ouders van een zoon of dochter met een autisme spectrum stoornis. Het doel is het zo zelfstandig mogelijk laten wonen van onze zoon of dochter en het daarbij collectief organiseren van de nodige zorg.

Informeel zijn we in 2005 in samenwerking met MEE Helmond gestart.

Bij de eerste bijeenkomsten zaten ouders uit de gehele regio Helmond. In eerste instantie had het geheel een min of meer vrijblijvend karakter totdat zich in 2006 de mogelijkheid voordeed om aan te haken bij de ontwikkeling van een Woonservicezone van woningstichting BergOpWaarts (BOW) in de St. Jozefparochie van Deurne. Hiervoor heeft vanuit de grote groep in Helmond zich een deel afgesplitst welke de voorkeur had voor een woning in Deurne. Daarmee was de basis gelegd voor ASTA-Deurne.

Omdat continuïteit van groot belang is denken wij eraan om te werken met een reservelijst voor het geval dat een van onze deelnemers onverhoopt mocht afhaken.

Voor ouders uit de Deurne of directe omgeving waar geen wooninitiatieven worden ontwikkeld en die interesse hebben in ons project nodigen wij van harte uit om contact met ons op te nemen.

Zie voor meer informatie onze website: www.asta-deurne.nl

Copyright © 2023 Regionaal Platform de Sleutel tot Wonen