Buiten Gewoon Berlicum

Logo

De Stichting Buiten Gewoon heeft ten doel het opzetten en in stand houden van een woon- en werkboerderij voor mensen met een verstandelijke, lichamelijke en/of meervoudige handicap. Het wonen en werken is niet aan elkaar gekoppeld. Met andere woorden: er kunnen bewoners zijn die er niet werken en er kunnen hulpboeren zijn die er niet wonen.

De betrokken ouders hebben de voorkeur voor een gevarieerde groep kandidaten. Onder gevarieerd verstaan zij een diversiteit in de mate van verstandelijk functioneren en eventuele lichamelijke beperkingen. Zij geven aan dat zij mensen zoeken die functioneren op een niveau wat binnen het zorgregistratiesysteem wordt gecategoriseerd op zorgzwaartepakket 3 en 4.Twee van de tien appartementen zijn volledig aangepast voor mensen met een meervoudige beperking en gebaseerd op zorgzwaartepakket 5. Een persoonlijke noot van de ouders is dat zij zoeken naar mensen waarbij een begeleidingspatroon met veel structuur, duidelijke vaste patronen en redelijke nabijheid goed aansluit.

Zie voor meer informatie onze website: www.buitengewoon.org

Copyright © 2023 Regionaal Platform de Sleutel tot Wonen