Concordia-BEO ‘s-Hertogenbosch

Logo

In 1995 kwamen in ‘s-Hertogenbosch enkele tientallen ouders van mensen met een verstandelijke beperking bij elkaar om te bespreken, hoe zij goede zorg voor hun kinderen konden realiseren. Er waren lange wachtlijsten, en deze ouders waren niet tevreden over het bestaande zorgaanbod. Zij wilden samen met hun kinderen zelf de regie hebben over wonen, werken en de zorg daarbij. In 2001 resulteerde dat in 3 zelfstandige projecten op de Concordialaan te ‘s-Hertogenbosch, waaronder Huis Beo.

Vanaf de oprichting vonden de ouders het belangrijk om samen met hun kinderen te bespreken met wie zij wilden samenwonen, hoe hun woning eruit zou moeten zien en welke zorg geleverd moest worden. Er is een woonvorm gerealiseerd waarin huiselijkheid en een veilige omgeving voorop staan.

De Stichting Concordia Beo huurt het huis aan de Concordialaan en levert de zorg voor de bewoners. Elke bewoner is vertegenwoordigd in het bestuur, dat 6 keer per jaar bij elkaar komt om lopende zaken te bespreken. Wij streven ernaar dat elke ouder/ vertegenwoordiger op praktisch of organisatorisch gebied een steentje bijdraagt aan de instandhouding van ons wooninitiatief.

Zie voor meer informatie onze website: www.huisbeo.nl

Copyright © 2024 Regionaal Platform de Sleutel tot Wonen