Steengoed Hintham

Logo

Ouderinitiatief Steengoed is een stichting waarvan het bestuur wordt gevormd door ouders of wettelijk vertegenwoordigers van de toekomstige bewoners. Volgens de statuten heeft de stichting als doel:

“het in stand (doen) houden van een kleinschalige woongroep voor mensen met een verstandelijke handicap;
en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn”.

Het streven van de stichting is om een groep samen te stellen van bewoners met een (licht) verstandelijke beperking, al dan niet in combinatie met een lichamelijke beperking. Er wordt geprobeerd om een evenwichtige verdeling tussen mannen en vrouwen te realiseren. De doelgroep is jong volwassenen vanaf 18 jaar met een WLZ-indicatie vanaf zzp 3 tot en met zzp 5. Personen met een gedragsproblematiek behoren niet tot de doelgroep. Een hogere zzp sluit de stichting niet bij voorbaat uit, maar zij zal wel heel goed kijken of een hogere zzp nog passend is in de groep. De groepssamenstelling is belangrijk, om een ieder de ruimte te geven voor persoonlijke ontwikkeling en iedereen een veilig en gezellig thuis te kunnen bieden.

Stichting Steengoed krijgt de beschikking over een nieuwbouwcomplex op de locatie “De Vlieger” in Hintham, gemeente Den Bosch. In dit complex zullen 17 individuele appartementen en gezamenlijke groepsruimten worden gerealiseerd. Het complex zal bestaan uit twee bouwlagen. De stichting en/of de bewoner huurt/huren het hele complex van woningcorporatie Zayaz. De stichting selecteert de bewoners. De verhuur van de appartementen aan de individuele bewoners loopt via Zayaz of via de stichting. (Hierover moet de stichting nog een standpunt innemen.) De huurprijs van de
appartementen blijft onder de huurtoeslaggrens.

Zie voor meer informatie onze website: www.stichting-steengoed.nl

Copyright © 2023 Regionaal Platform de Sleutel tot Wonen