’t Clockhuys Asten

Logo

’t Clockhuys Asten is een ouderinitiatief wat tot doel heeft om een kleinschalige woonvoorziening te realiseren en in stand te houden voor mensen met een licht verstandelijke beperking, die in staat zijn om met enige vorm van begeleiding en zorg zelfstandig te wonen. Om dit te realiseren wordt er een coöperatie opgericht, die verantwoordelijk wordt voor de bouw van de kleinschalige voorziening en het beheer ervan. Daarnaast is er ook een stichting opgericht die namens en met de bewoners de begeleiding en zorg zal gaan regelen. Voorjaar 2019 worden in Asten 12 appartement gerealiseerd.

Om in aanmerking te komen als toekomstig bewoner van ‘t Clockhuys geldt dat de kandidaat:

 • met begeleiding zo zelfstandig mogelijk wil en kan wonen (in een appartement). Hiermee wordt bedoeld dat hij/zij in staat is onder begeleiding de eigen privacy te bewaken, verantwoordelijkheid te dragen voor de eigen veiligheid (b.v. afsluiten, niet iedereen binnen laten), in staat is de persoonlijke verzorging in principe zelf uit te voeren en eenvoudige huishoudelijke werkzaamheden zelf te verrichten;
 • positief staat ten opzichte van het feit dat men gezamenlijk woont met andere mensen met een beperking;
 • geen duidelijke voor de omgeving storende gedragsproblematiek heeft, denk aan agressie, seksueel ontremd gedrag, intimiderend gedrag of een (ernstige) verslaving;
 • beschikt over voldoende sociale vaardigheden om in een groep te kunnen functioneren;
 • en lichte verstandelijke beperking heeft;
 • beschikt over voldoende eigen inkomen (salaris of uitkering) zodat hij/zij in staat is om begeleid zelfstandig te kunnen wonen;
 • een passend PGB heeft; een ZZP indicatie, minimaal VG03 of vergelijkbaar;
 • een vorm van externe dagbesteding heeft;
 • de kandidaat is tussen de 16 en 35 jaar;
 • hij/zij en zijn/haar ouders/wettelijk vertegenwoordigers de visie op zorg van Wooninitiatief onderschrijven;
 • zijn/haar ouders/wettelijk vertegenwoordigers de bereidheid hebben om actief deel te nemen aan de Stichting en aan het realiseren en in stand houden van de gewenste woonvorm.

Zie voor meer informatie onze website: www.tclockhuysasten.nl

Copyright © 2024 Regionaal Platform de Sleutel tot Wonen