Tweedelig Asten

Logo

Een groepje ouders uit Deurne, Asten en Someren heeft in 2002 de handen ineengeslagen; dit resulteerde in de oprichting van Stichting Tweedelig.

Deze stichting had als doel om een woonvoorziening te realiseren voor onze kinderen met een verstandelijke beperking en eventueel een lichamelijke en/of zintuiglijke beperking. Een project dat uniek is in Nederland.

Sinds juli 2011 wonen twaalf mensen met verschillende beperkingen en niveaus samen in een beschermde omgeving midden in de maatschappij.

“Tweedelig” is een verlengstuk van de eigen vertrouwde woonomgeving.

De bewoners wonen er onder begeleiding, dicht bij hun familie, werk en vrijetijdsbesteding.

Zie voor meer informatie onze website: www.tweedelig.nl

Copyright © 2023 Regionaal Platform de Sleutel tot Wonen