Wonen in Hapert

Logo

Wij, ouders/verzorgers van kinderen met een verstandelijke beperking, weten dat opvoeden steeds voorzichtig een stukje loslaten is. Wij weten dat onze kinderen zelf niet bewust kunnen kiezen voor het eigen wonen. Ze worden ouder en zullen dan eens toe zijn aan een eigen zelfstandig leven. Ze zullen echter hulp nodig hebben bij deze keuze, en wij willen ze daarbij graag ondersteunen of laten ondersteunen. De groep bestaat uit 11 deelnemers in de leeftijd van 19 t/m 25 jaar met een lichte tot matige verstandelijke beperking.

Zie voor meer informatie onze website: www.woneninhapert.nl

Copyright © 2023 Regionaal Platform de Sleutel tot Wonen