Wonen ZOALS ’s Hertogenbosch

Logo

Wonen ZOALS is een wooninitiatief voor 18 jong volwassenen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking met 24 uur zorg en begeleiding.

Zie voor meer informatie onze website www.wonenzoals.nl of stuur een e-mail naar info@wonenzoals.nl

Copyright © 2024 Regionaal Platform de Sleutel tot Wonen