Woondroom Veldhoven

Logo

Woondroom Veldhoven is het initiatief van ouders van (jong)volwassenen die een autisme spectrum stoornis hebben.

Wij willen gezamenlijk een veilige en fijne woonplek voor onze jongeren realiseren, waarbij hen tevens de ondersteuning wordt geboden die ieder nodig heeft.

Het is de ”Droom” van onze jongeren om een geborgen eigen ‘thuis’ te creëren.

De benodigde zorg en begeleiding zal worden afgestemd op ieders individuele behoefte.
Binnen ons project bieden we waar nodig 24-uurs zorg. De begeleiding is er op gericht om de bewoner zo zelfstandig mogelijk te kunnen laten wonen.

Zie voor meer informatie onze website: www.woondroomveldhoven.nl

Copyright © 2024 Regionaal Platform de Sleutel tot Wonen