Woongroep Maasniel Roermond

Logo

De Vereniging Woongroep Maasniel is een ouderinitiatief en gaat uit van het beginsel dat mensen met een verstandelijke beperking dezelfde rechten hebben als ieder ander mens en deel moeten kunnen nemen aan de samenleving.

De groep bestaat momenteel uit 12 bewoners met een verstandelijke beperking, die in 2000 zijn gaan samenwonen aan de Eiermarkt in Roermond.

In februari 2014 is de groep verhuisd naar de huidige locatie aan het Laurentiusplein in Roermond.

De bewoners hebben allen een eigen appartement van ong. 30 m2.
Verder zijn er 2 gemeenschappelijke woonkamers en keukens, plus een aantal andere gemeenschappelijke ruimtes.

Op de nieuwe locatie is plaats voor 12 bewoners. Informatie kunt u opvragen bij Gerard Jochems, leny.gerard@gmail.com of bezoek onze website op www.woongroepmaasniel.nl

Copyright © 2023 Regionaal Platform de Sleutel tot Wonen