Wooninitiatief Waalre

Logo

WIW is een ouderinitiatief voor volwassenen met een verstandelijke beperking en/of autisme.

Op dit moment hebben wij een open plaats en zoeken wij daar een kandidaat bewoner voor.
Een passende indicatie ZZP VG 3 of ZZP W1 op basis van de Wlz is een van de voorwaarden voor plaatsing.
Meer informatie is te vinden op de website www.wooninitiatiefwaalre.nl

U kunt ook contact opnemen met Jolanda van Bommel (040 2122561) of via stichtingwiw@gmail.com.

Copyright © 2024 Regionaal Platform de Sleutel tot Wonen