1. RPSW
  2. /

Tarieven pgb Wlz 2025

20 juni 2024

Per 1 januari 2025 gaan de persoonsgebonden budgetten in de Wlz met 4,95% omhoog. Dat betekent dat de wooninitiatieventoeslag dan € 5.668 zal bedragen.. De maximale bedragen die mogen worden gedeclareerd er functie zijn: Voor de regeling zie de publicatie in de Staatscourant. De tarieventabel vindt u in bijlage H van de publicatie (bedragen zijn […]

Op basis van de toegangscriteria tot de Wlz is, in opdracht van het ministerie van VWS en in nauwe samenwerking met Valente, de VNG, de Nederlandse ggz, het CIZ, MIND en ZN, een hulpmiddel ontworpen om na te gaan of het indienen van een Wlz aanvraag voor iemand met een psychische stoornis zinvol en noodzakelijk […]

RPSW jubileumcongres “Zorgen voor morgen” op zaterdag 25 mei 2024:

21 september 2023 Bijgewerkt op 20 juni 2024

Op zaterdag 25 mei 2024 vieren wij vanaf 10.30 uur ons koperen jubileum met een congres in Het Huis van Waalre. Het thema van het congres is “Zorgen voor morgen: zorg in ouderinitiatieven”. We stellen aan de orde hoe wij de zorg betaalbaar en goed kunnen houden. Wat zijn de kansen en bedreigingen voor ouderinitiatieven? […]

Tarieven pgb Wlz voor 2024

4 juli 2023 Bijgewerkt op 4 december 2023

Per 1 januari a.s. gaan de persoonsgebonden budgetten Wlz met 6,37% omhoog. Dat betekent dat de wooninitiatieventoeslag € 5.326 bedraagt zoals vermeld in onderstaande link naar de Staatscourant. De zorgkantoren keren € 5.401 uit omdat het bedrag met € 75 is verhoogd voor de aanschaf van infectiepreventiemiddelen. De maximale bedragen die mogen worden gedeclareerd, zijn: […]

in het Huis van Waalre, Koningin Julianalaan 19, 5582 JV Waalre. Aan bod komen onderwerpen als Voor wie is het bestemd Deze avond is allereerst bestemd voor ouderinitiatieven die startend of net een paar jaar lopend zijn. Maar ook ouders van langer bestaande ouderinitiatieven zijn van harte welkom omdat de onderwerpen ook voor hun initiatieven […]

Kwaliteit van de ouderinitiatieven

21 februari 2023 Bijgewerkt op 8 februari 2024

Op 8 februari 2023 stond het thema kwaliteit van ouderinitiatieven centraal. Het ouderinitiatief (meestal als hoofaannemer) is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de zorg. Het doel van dit thema is bewustwording van wat kwaliteit is, welke criteria/eisen worden daar aan gesteld en hoe kun je dat in relatie tot gedrag/cultuur meten. Kwaliteit hangt samen met […]

Vergoedingenlijst pgb Wlz 2024

21 februari 2023 Bijgewerkt op 22 januari 2024

In de Vergoedingenlijst kunt u vinden wat wel en niet uit het persoonsgebonden budget betaald mag worden. En als het vergoed wordt onder welke voorwaarden de zorg is toegestaan. NB Deze lijst is geen limitatieve opsomming; komt een onderwerp niet op de lijst voor, dan betekent het niet dat het wel of geen zorg is […]

Op de agenda van de raadsvergadering van 22 november staat een voorstel om de specifieke “producten” voor ouderinitiatieven te verwijderen uit de Verordening Sociaal Domein. Wij voelen ons overvallen door dit voorstel. RPSW heeft in overleg met de leden die het betreft een schriftelijke inspraakreactie gestuurd. In het Eindhovens Dagblad staat bijgaand artikel. Wat wij […]

Wanneer valt een (maatwerk)voorziening voor iemand met een Wlz-indicatie nu onder de Wmo en wanneer onder de Wlz? Dankzij de gemeente Raalte publiceert de VNG jaarlijks een handig en actueel overzicht. Het overzicht voor 2022 is nu beschikbaar. Zie: Overzicht Maatwerkvoorzieningen Onder de Wmo of Wlz in 2022

Pgb tarieven Wmo gemeente Eindhoven 2023

26 januari 2022 Bijgewerkt op 22 februari 2023

De Pgb tarieven voor 2023 voor ouderinitiatieven zijn: WMO Ondersteuning Wonen, midden exclusief wooncomponent in ouderinitiatief (productcode 15B03) € 2.983,43  Wmo Ondersteuning Wonen PLUS, midden exclusief wooncomponent in ouderinitiatief (productcode 15C03) € 3.729,30 Sommige bewoners hebben te maken met de uitstroomvariant: Begeleiding Zelfstandig Thuis (productcode ZTB) € 1.647,57  Bron: Nadere regeling Sociaal Domein

Copyright © 2024 Regionaal Platform de Sleutel tot Wonen